CON/1998/64

  1. Vélemény Saint-Pierre-et-Miquelon és Mayotte francia területi közösségek monetáris szabályozásáról (CON/1998/64), HL C 127., 1999.5.7., 5. o,