Menu

CON/1998/56

 1. Yttrande om att starta och driva verksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet, och samordningen av lagar och andra författningar om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (CON/1998/56), EGT C 189, 6.7.1999, s. 7.

   Ytterligare information

    
   Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om att starta och driva verksamhet i e-penninginstitut samt om tillsyn av sådan verksamhet (KOM(1998) 461)
    
   Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 77/780/EEG om samordning av lagar och andra författningar om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (KOM(1998) 461)