Menu

CON/1998/56

Mnenje v zvezi z začetkom opravljanja in opravljanjem dejavnosti ter nadzorom skrbnega in varnega poslovanja institucij za izdajo elektronskega denarja ter o uskladitvi zakonov in drugih predpisov v zvezi z začetkom opravljanja in opravljanjem dejavnosti kreditnih institucij (CON/1998/56), UL C 189, 6. 7. 1999, str. 7,da . de . el . en . es . fi . fr . it . nl . pt . sv