Menu

CON/1998/56

Stanovisko k začatiu a vykonávaniu činností inštitúcií elektronických peňazí a dohľadu nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronických peňazí a ku koordinácii právnych a správnych predpisov týkajúcich sa začatia a vykonávania činností úverových inštitúcií (CON/1998/56), Ú. v. ES C 189, 6. 7. 1999, s. 7,da . de . el . en . es . fi . fr . it . nl . pt . sv