Menu

CON/1998/56

Opinjoni dwar il-bidu, is-segwiment u s-superviżjoni prudenzjali tan-negozju ta' l-istituzzjonijiet tal-flus elettroniku, u l-koordinazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi li għandhom x'jaqsmu mal-bidu u s-segwiment tan-negozju ta' l-istituzzjonijiet ta' kreditu  (CON/1998/56), ĠU C 189, 6.7.1999, pġ. 7,da . de . el . en . es . fi . fr . it . nl . pt . sv