Menu

CON/1998/56

Nuomonė dėl elekroninių pinigų įstaigų veiklos pradėjimo, vykdymo ir riziką ribojančios priežiūros, bei dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kredito įstaigų veiklos pradėjimu ir vykdymu, koordinavimo (CON/1998/56), OL C 189, 1999 7 6, p. 7,da . de . el . en . es . fi . fr . it . nl . pt . sv