Menu

CON/1998/56

 1. Γνώμη σχετικά με την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας επιχείρησης ηλεκτρονικού χρήματος και το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος (CON/1998/56), EE  C 189 της 6.7.1999, σ. 7.

   Πρόσθετες πληροφορίες

    
   Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανάληψη, την άσκηση και την προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας επιχείρησης ηλεκτρονικού χρήματος (COM(1998) 461)
    
   Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος (COM (1998) 461)