CON/1998/54

  1. Mnenje v zvezi s kolektivnimi naložbenimi podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (CON/1998/54), UL C 285, 7. 10. 1999, str. 9.