CON/1998/54

  1. Opinjoni dwar l-impriżi għall-investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS) (CON/1998/54), ĠU C 285, 7.10.1999, pġ. 9.