CON/1998/54

  1. Arvamus avatud investeerimisfondide (UCITS) kohta (CON/1998/54), EÜT C 285, 7.10.1999, lk 9.