CON/1998/54

 1. Udtalelse om institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (CON/1998/54), EFT C 285 af 7.10.1999, s. 9.

   Læs mere

    
   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 85/611/EØF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (KOM(1998) 449)
    
   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 85/611/EØF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) med henblik på en regulering af administrationsselskaber og forenklede prospekter (KOM(1998) 451)