Menu

CON/1998/44

  1. Yttrande om valörer och tekniska specifikationer för euromynt (CON/1998/44), EGT C 77, 20.3.1999, s. 8.

      Ytterligare information

       
      Förslag till rådets förordning (EG) om ändring av förordning (EG) nr 975/98 om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som skall sättas i omlopp (KOM(1998) 492)