Menu

CON/1998/44

Mnenje o apoenih in tehničnih specifikacijah eurokovancev (CON/1998/44), UL C 77, 20. 3. 1999, str. 8,da . de . el . en . es . fi . fr . it . nl . pt . sv