Menu

CON/1998/44

Opinia w sprawie denominacji i właściwości technicznych monet euro (CON/1998/44), Dz.U. C 77 z 20.3.1999, str. 8,da . de . el . en . es . fi . fr . it . nl . pt . sv