CON/1998/44

  1. Advies inzake de denominaties en technische specificaties van euromuntstukken (CON/1998/44), PB C 77 van 20.3.1999, blz. 8.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 975/98 over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken (COM(1998) 492)