Menu

CON/1998/44

Nuomonė dėl eurų monetų valiutinių išraiškų ir techninių specifikacijų (CON/1998/44), OL C 77, 1999 3 20, p. 8,da . de . el . en . es . fi . fr . it . nl . pt . sv