Menu

CON/1998/44

  1. Stanovisko k nominálním hodnotám a technickým specifikacím euromincí  (CON/1998/44), Úř. věst. C 77, 20. 3. 1999, s. 8,