ECB/1999/3

 1. ECB-rådets riktlinjer av den 7 juli 1998 om vissa bestämmelser avseende eurosedlar ändrade den 26 augusti 1999 [ursprungligen daterade den 26 augusti 1998, men ändrade genom rättelse (OJ L 287, 14.11.2000, s. 68)] (ECB/1999/3), EGT L 258, 5.10.1999, s. 32.

  Ytterligare information

  1. Rättelse till ECB-rådets riktlinjer av den 26 augusti 1998 om vissa bestämmelser avseende eurosedlar ändrade den 26 augusti 1999 (ECB/1999/3), EGT L 287, 14.11.2000, s. 68.
  2.  
   Artikel 1.4 i riktlinje ECB/1999/3 upphävs genom beslut ECB/2001/7.
    
   Artiklarna 1, 2 och 4 i riktlinje ECB/1999/3 upphävs senare genom riktlinje ECB/2003/5.