Menu

ECB/1999/3

 1. Usmernenie ECB zo 7. júla 1998 o určitých opatreniach týkajúcich sa eurobankoviek v úprave zo dňa 26. augusta 1999 (ECB/1999/3), Ú. v. ES L 258, 5. 10. 1999, s. 32.

  Dodatočné informácie

    
   Rozhodnutím ECB/2001/7 sa zrušuje článok 1 ods. 4 usmernenia ECB/1999/3.
    
   Usmernením ECB/2003/5 sa zrušujú články 1, 2 a 4 usmernenia ECB/1999/3.