EBC/1999/3

 1. Wytyczne EBC z dnia 7 lipca 1998 r. w sprawie niektórych przepisów dotyczących banknotów euro, zmienione dnia 26 sierpnia 1999 r. [wytyczne początkowo datowane na 26 sierpnia 1998 r., co było przedmiotem sprostowania (Dz.U. L 297, 14.11.2000, str. 68)] (EBC/1999/3), Dz.U. L 258 z 5.10.1999, str. 32.

  Dodatkowe informacje

    
   Art. 1 ust. 4 wytycznych EBC/1999/3 jest uchylany decyzją EBC/2001/7.
    
   Artykuły 1, 2 i 4 wytycznych EBC/1999/3 zostały następnie uchylone przez wytyczne EBC/2003/5.