ECB/1999/3

 1. Richtsnoer van de ECB van 7 juli 1998 betreffende bepaalde bepalingen met betrekking tot eurobankbiljetten, zoals gewijzigd op 26 augustus 1999 [oorpspronkelijk gedateerd 26 augustus 1998, maar gecorrigeerd per rectificatie(PB L 287 van 14.11.2000, blz. 68)] (ECB/1999/3), PB L 258 van 5.10.1999, blz. 32.

  Aanvullende informatie

  1. Rectificatie op het richtsnoer van de ECB van 26 augustus 1998 betreffende bepaalde bepalingen met betrekking tot eurobankbiljetten, zoals gewijzigd op 26 augustus 1999 (ECB/1999/3), PB L 287 van 14.11.2000, blz. 68.
  2.  
   Artikel 1, lid 4 van Richtsnoer ECB/1999/3 is ingetrokken bij Besluit ECB/2001/7.
    
   Artikel 1, 2 en 4 van Richtsnoer ECB/1999/3 worden later ingetrokken bij Richtsnoer ECB/2003/5.