ECB/1999/3

 1. ECB Pamatnostādne (1998. gada 26. augusts) par dažiem noteikumiem attiecībā uz euro banknotēm, ņemot vērā 1999. gada 26. augustā izdarītos grozījumus [kļūdu labojums (OV L 287, 14.11.2000, 68. lpp) nav vēl ņemts vērā] (ECB/1999/3), OV L 258, 5.10.1999, 32. lpp..

  Papildus informācija

    
   Pamatnostādnes ECB/1999/3 1. panta 4. punktu atceļ Lēmums ECB/2001/7.
    
   Pamatnostādne ECB/2003/5 atceļ 1., 2. un 4. pantu Pamatnostādnē ECB/1999/3.