EKB/1999/3

 1. Az EKB 1999. augusztus 26-án módosított iránymutatása (1998. augusztus 26.) az euro-bankjegyekre vonatkozó egyes rendelkezésekről [a helyesbítés (HL L 287., 2000. november 14., 68. o.) még nem került figyelembevételre] (EKB/1999/3), HL L 258., 1999.10.5., 32. o.

  Kiegészítő információ

    
   Az EKB/1999/3 iránymutatás 1. cikkének (4) bekezdését az EKB/2001/7 határozat helyezte hatályon kívül.
    
   Az EKB/1999/3 iránymutatás 1., 2. és 4. cikkeit később az EKB/2003/5 iránymutatás helyezte hatályon kívül.