EKP/1999/3

 1. EKP:n suuntaviivat, annettu 7 päivänä heinäkuuta 1998, tietyistä euroseteleitä koskevista säännöksistä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina 26 päivänä elokuuta 1999 [alkuperäistä päiväystä, joka oli 26 päivänä elokuuta 1998, on muutettu oikaisulla (EYVL L 287, 14.11.2000, s. 68)] (EKP/1999/3), EYVL L 258, 5.10.1999, s. 32.

  Lisätietoja

  1. Oikaisu EKP:n suuntaviivoihin, annettu 26 päivänä elokuuta 1998, tietyistä euroseteleitä koskevista säännöksistä, sellaisena kuin ne ovat muutettuna 26 päivänä elokuuta 1999 (EKP/1999/3), EYVL L 287, 14.11.2000, s. 68.
  2.  
   Suuntaviivojen EKP/1999/3 1 artiklan 4 kohta on kumottu päätöksellä EKP/2001/7.
    
   Suuntaviivojen EKP/1999/3 1, 2 ja 4 artikla on myöhemmin kumottu suuntaviivoilla EKP/2003/5.