EKP/1999/3

 1. EKP 7.7.1998 suunis euro pangatähti käsitlevate teatavate sätete kohta, mida on muudetud 26.8.1999 [algne kuupäev 26.8.1998, mis parandati korrigendumiga (EÜT L 287, 14.11.2000, lk 68)] (EKP/1999/3), EÜT L 258, 5.10.1999, lk 32.

  Täiendav teave

    
   Otsus EKP/2001/7 tunnistab kehtetuks suunise EKP/1999/3 artikli 1 lõike 4.
    
   Suunise EKP/1999/3 artiklid 1, 2 ja 4 on kehtetuks tunnistatud suunisega EKP/2003/5