ECB/1999/3

 1. ECB's retningslinje af 26. august 1998 om visse bestemmelser vedrørende eurosedler, som ændret den 26. august 1999[oprindeligt dateret 26. august 1998, men korrigeret ved berigtigelse (EFT L 287, 14.11.2000, s. 68)] (ECB/1999/3), EFT L 258 af 5.10.1999, s. 32.

  Læs mere

  1. Berigtigelse til ECB's retningslinje af 26. august 1998 om visse bestemmelser vedrørende eurosedler, som ændret den 26. august 1999 (ECB/1999/3), EFT L 287 af 14.11.2000, s. 68.
  2.  
   Artikel 1, stk.4 i retningslinje er ophævet ved afgørelse ECB/2001/7.
    
   Artikel 1,2 og 4 i retningslinje ECB/1999/3 er senere ophævet ved retningslinje ECB/2003/5.