ECB/1999/3

 1. Obecné zásady ECB ze dne 7. července 1998 o některých ustanoveních týkajících se eurobankovek, ve znění ze dne 26. srpna 1999 (ECB/1999/3), Úř. věst. L 258, 5. 10. 1999, s. 32.

  Dodatečné informace

    
   Rozhodnutím ECB/2001/7 se zrušuje čl. 1 odst. 4 obecných zásad ECB/1999/3.
    
   Obecnými zásadami ECB/2003/5 se zrušují články 1, 2 a 4 obecných zásad ECB/1999/3.