Menu

1998

31/12/1998
ECB:s rekommendation av den 12 november 1998 avseende de nationella centralbankernas externa revisorer (ECB/1998/5), EGT C 411, 31.12.1998, s. 11.
31/12/1998
ECB:s rekommendation till rådets förordning (EG) om gränser och villkor för ökning av ECB:s kapital (ECB/1998/11), EGT C 411, 31.12.1998, s. 10.
31/12/1998
Yttrande om omräkningskurser mellan euron och valutorna i de medlemsstater som inför euron (CON/1998/61), EGT C 412, 31.12.1998, s. 1.
30/12/1998
Har upphört att gälla: ECB:s förordning (EG) nr 2819/98 av den 1 december 1998 angående en konsoliderad balansräkning för sektorn för monetära finansinstitut (ECB/1998/16), EGT L 356, 30.12.1998, s. 7.
30/12/1998
Har upphört att gälla: ECB:s förordning (EG) nr 2818/98 av den 1 december 1998 angående tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/1998/15), EGT L 356, 30.12.1998, s. 1.
30/12/1998
Yttrande om Banque de France stadga (CON/1998/62), Frankrike, 30.12.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/1998
Yttrande om basräntor och referensräntor (CON/1998/59), Österrike, 16.12.1998.
16/12/1998
Yttrande om banklagen (CON/1998/58), Österrike, 16.12.1998.
15/12/1998
Har upphört att gälla: Arbetsordning EGT L 338, 15.12.1998, s. 28.
18/11/1998
Yttrande om Finansmarknadsrådet (CON/1998/52), Frankrike, 18.11.1998.
13/11/1998
Har upphört att gälla: Avtal av den 1 september 1998 mellan ECB och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen EGT C 345, 13.11.1998, s. 6.
05/11/1998
Yttrande om bokföring av utlandsbetalningar och upprättande av betalningsbalansen (CON/1998/45), Luxemburg, 5.11.1998.
02/11/1998
Yttrande om clearing och avveckling av värdepapperstransaktioner (CON/1998/49), Finland, 2.11.1998.
30/10/1998
Yttrande om sanering och likvidation av kreditinstitut (CON/1996/2), EGT C 332, 30.10.1998, s. 13.
20/10/1998
Yttrande om omskrivning av kommersiella bolags kapital till euro samt avrundning (CON/1998/48), Luxemburg, 20.10.1998.
16/10/1998
Yttrande om sparande och finansiell säkerhet (CON/1998/46), Frankrike, 16.10.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/1998
Yttrande om ersättande av kontraktuella referenser till Amsterdam Interbank Offered Rate (AIBOR) och av andra referensräntesatser och om ändring av lagen från 1995 om översyn av värdepappershandel (CON/1998/42), Nederländerna, 16.10.1998.
01/10/1998
Yttranden om penningpolitiska instrument och förfaranden samt kassakrav (CON/1998/47), Portugal, 1.10.1998.
23/09/1998
Yttrande om beslut av Banque de France penningpolitiska råd angående kassaskrav (CON/1998/43), Frankrike, 23.9.1998.
23/09/1998
Yttrande om Banque Centrale du Luxembourgs stadga och inrättandet av en kommission för tillsyn av finanssektorn (CON/1998/39), Luxemburg, 23.9.1998.
08/09/1998
Yttrande om kassakrav (CON/1998/41), Spanien, 8.9.1998.
04/09/1998
Yttrande om omsättningsbara skuldförbindelser (CON/1998/40), Frankrike, 4.9.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/08/1998
Yttrande om De Nederlandsche Banks stadga (CON/1998/38), Nederländerna, 20.8.1998.
07/08/1998
Yttrande om införandet av euron (CON/1998/36), Portugal, 7.8.1998.
06/08/1998
ECB:s rekommendation avseende rådets förordning (EG) om ECB:s befogenhet att ålägga sanktioner (ECB/1998/9), EGT C 246, 6.8.1998, s. 9.
06/08/1998
ECB:s rekommendation avseende rådets förordning (EG) om ECB:s tillämpning av minimireserver (ECB/1998/8), EGT C 246, 6.8.1998, s. 6.
06/08/1998
ECB:s rekommendation av den 19 juni 1998 till ministerrådet för Europeiska unionen om ECB:s externa revisor (ECB/1998/3), EGT C 246, 6.8.1998, s. 5.
06/08/1998
ECB:s rekommendation avseende rådets förordning (EG) om ECB:s insamling av statistisk information (ECB/1998/10), EGT C 246, 6.8.1998, s. 12.
31/07/1998
Yttrande om Ufficio Italiano dei Cambi – UIC (Italienska valutakontoret) (CON/1998/35), Italien, 31.7.1998.
21/07/1998
Yttrande om införandet av euron (CON/1998/31), Spanien, 21.7.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/1998
Yttrande om beslut av Banque de France penningpolitiska råd om insamling av statistisk information från fondföretag (CON/1998/30), Frankrike, 17.7.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/1998
Yttrande om utlandsbetalningar från den Belgisk-Luxemburgska ekonomiska unionen och Konungariket Belgiens bytesbalans (CON/1998/28), Belgien, 17.7.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/1998
Yttrande om förordningen om övergång till euron för Frankfurt Interbank Offered Rate (FIBOR) (CON/1998/32), Tyskland, 22.6.1998.
22/06/1998
Yttrande om tilläggssäkerhet i samband med clearing och avveckling av värdepapperstransaktioner (CON/1998/20), Danmark, 22.6.1998.
18/06/1998
Yttrande om de grupper av tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna som skall omfattas av bestämmelserna i artikel 12, artikel 13 andra stycket samt artikel 14 i protokollet om privilegier och immunitet för Europeiska gemenskaperna  (CON/1998/17), EGT C 190, 18.6.1998, s. 9.Ytterligare information
18/06/1998
Yttrande om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (CON/1998/16), EGT C 190, 18.6.1998, s. 8.Ytterligare information
18/06/1998
Yttrande om det statistiska underlag som skall användas vid fastställandet av fördelningsnyckeln för tecknandet av ECB:s kapital (CON/1998/15), EGT C 190, 18.6.1998, s. 7.Ytterligare information
18/06/1998
Yttrande om de nationella myndigheternas samråd med ECB om förslag till rättsregler (CON/1998/14), EGT C 190, 18.6.1998, s. 6.Ytterligare information
10/06/1998
Yttrande om Banque de France penningmarknadsoperationer (CON/1998/29), Frankrike, 10.6.1998.
10/06/1998
Yttrande om inregistrering av finansiella instrument (CON/1998/26), Sverige, 10.6.1998.Ytterligare information
10/06/1998
Yttrande om ändringar av Sveriges riksbanks stadga (CON/1998/25), Sverige, 10.6.1998.Ytterligare information
04/06/1998
Yttrande om utnämningen av ordförande, vice-ordförande och övriga ledamöter i ECB:s direktion (CON/1998/27), EGT C 169, 4.6.1998, s. 14.Ytterligare information
04/06/1998
Yttrande om införandet av euron (CON/1998/23), Italien, 4.6.1998.
21/05/1998
Yttrande om finality- och säkerhetsdirektivet (CON/1996/9), EGT C 156, 21.5.1998, s. 17.Ytterligare information
15/05/1998
Yttrande om stadgan för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1998/22), Belgien, 15.5.1998.
08/05/1998
Yttrande om stadgan för Bank of England (CON/1998/24), Storbritannien, 8.5.1998.
08/05/1998
Yttrande om eurons införande (CON/1998/18), Irland, 8.5.1998.
30/04/1998
Yttrande om system för ersättning till investerare (CON/1998/21), Irland, 30.4.1998.
17/04/1998
Yttrande om eurons införande (CON/1998/8), Belgien, 17.4.1998.
17/04/1998
Yttrande om eurons införande (CON/1998/19), Nederländerna, 17.4.1998.
06/04/1998
Yttrande om eurons införande (CON/1998/11), Portugal, 6.4.1998.
17/03/1998
Yttrande om skyddsåtgärder för inlåning och finansiella instrument (CON/1998/4), Belgien, 17.3.1998.
13/03/1998
Yttrande om stadgan för Banque de France (CON/1998/12), Frankrike, 13.3.1998.
06/03/1998
Yttrande om stadgan för Banca d’Italia (CON/1998/13), Italien, 6.3.1998.
26/02/1998
Yttrande om den kodifierade finanslagen (CON/1998/3), Italien, 26.2.1998.
23/02/1998
Yttrande om stadgan för Banco de España (CON/1998/5), Spanien, 23.2.1998.
19/02/1998
Yttrande om utgivning och sättande i omlopp av sedlar och mynt i de utomeuropeiska territorierna Mayotte samt Saint-Pierre och Miquelon, och skyddet för betalnings- och värdepappersavvecklingssystem (CON/1998/9), Frankrike, 19.2.1998.
19/02/1998
Yttrande om stadgan för Banca d’Italia (CON/1998/7), Italien, 19.2.1998.
17/02/1998
Yttrande om stadgan för Banca d’Italia och tillhörande lagstiftning (CON/1997/32), Italien, 17.2.1998.
13/02/1998
Yttrande om eurons införande (CON/1998/2), Österrike, 13.2.1998.
13/02/1998
Yttrande om eurons införande (CON/1998/1), Österrike, 13.2.1998.
12/02/1998
Yttrande om stadgan för Suomen Pankki (CON/1998/6), Finland, 12.2.1998.
06/02/1998
Yttrande om definitionen av penningmarknadskontrakt (CON/1997/28), Storbritannien, 6.2.1998.
21/01/1998
Yttrande om stadgan för Bank of England (CON/1997/27), Storbritannien, 21.1.1998.