1998

31/12/1998
Mnenje o menjalnem razmerju med eurom in valutami držav članic, ki sprejemajo euro (CON/1998/61), UL C 412, 31. 12. 1998, str. 1.
30/12/1998
Mnenje v zvezi s spremembami Statuta centralne banke Banque de France  (CON/1998/62), Francija, 30. 12. 1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/1998
Mnenje v zvezi s temeljno in referenčno obrestno mero (CON/1998/59), Avstrija, 16. 12. 1998.
16/12/1998
Mnenje o Zakonu o bančništvu (CON/1998/58), Avstrija, 16. 12. 1998.
18/11/1998
Mnenje v zvezi s Svetom za finančne trge (CON/1998/52), Francija, 18. 11. 1998.
13/11/1998
Ni več v veljavi: Sporazum z dne 1. septembra 1998 med ECB in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o določitvi operativnih postopkov za mehanizem deviznih tečajev v tretji fazi ekonomske in monetarne unije UL C 345, 13. 11. 1998, str. 6.
05/11/1998
Mnenje v zvezi s knjiženjem tujih plačil in vzpostavitvijo plačilne bilance (CON/1998/45), Luksemburg, 5. 11. 1998.
02/11/1998
Mnenje v zvezi z obračunom in poravnavo transakcij z vrednostnimi papirji  (CON/1998/49), Finska, 2. 11. 1998.
30/10/1998
Mnenje v zvezi z reorganizacijo in prenehanjem kreditnih institucij (CON/1996/2), UL C 332, 30. 10. 1998, str. 13.
20/10/1998
Mnenje v zvezi z določitvijo kapitala gospodarskih družb v eurih in zaokroževanjem (CON/1998/48), Luksemburg, 20. 10. 1998.
16/10/1998
Mnenje v zvezi s prihranki in finančnim jamstvom (CON/1998/46), Francija, 16. 10. 1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/1998
Mnenje v zvezi z nadomestitvijo pogodbenih sklicevanj na amsterdamsko medbančno obrestno mero (AIBOR) in na druge referenčne obrestne mere ter s spremembami Zakona o nadzoru trgovanja z vrednostnimi papirji iz leta 1995  (CON/1998/42), Nizozemska, 16. 10. 1998.
01/10/1998
Mnenje v zvezi z instrumenti in postopki denarne politike ter obveznimi rezervami (CON/1998/47), Portugalska, 1. 10. 1998.
23/09/1998
Mnenje o sklepu Sveta za denarno politiko centralne banke Banque de France o obveznih rezervah (CON/1998/43), Francija, 23. 9. 1998.
23/09/1998
Mnenje o Statutu centralne banke Banque centrale du Luxembourg in v zvezi z ustanovitvijo organa, zadolženega za nadzor finančnega sektorja (CON/1998/39), Luksemburg, 23. 9. 1998.
08/09/1998
Mnenje o obveznih rezervah (CON/1998/41), Španija, 8. 9. 1998.
04/09/1998
Mnenje v zvezi s prenosljivimi dolžniškimi instrumenti (CON/1998/40), Francija, 4. 9. 1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/08/1998
Mnenje o spremembah Statuta centralne banke De Nederlandsche Bank  (CON/1998/38), Nizozemska, 20. 8. 1998.
07/08/1998
Mnenje o uvedbi eura (CON/1998/36), Portugalska, 7. 8. 1998.
31/07/1998
Mnenje v zvezi z uradom Ufficio Italiano dei Cambi (Italijanski devizni urad) (CON/1998/35), Italija, 31. 7. 1998.
21/07/1998
Mnenje o uvedbi eura (CON/1998/31), Španija, 21. 7. 1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/1998
Mnenje o sklepu Sveta za denarno politiko centralne banke Banque de France glede zbiranja statističnih informacij od KNPVP (CON/1998/30), Francija, 17. 7. 1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/1998
Mnenje v zvezi s tujimi plačili gospodarske unije Belgije in Luksemburga ter s tekočim računom Kraljevine Belgije (CON/1998/28), Belgija, 17. 7. 1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/1998
Mnenje o uredbi o prehodu na euro v zvezi s frankfurtsko medbančno obrestno mero (FIBOR) (CON/1998/32), Nemčija, 22. 6. 1998.
22/06/1998
Mnenje v zvezi z zavarovanjem za doplačilo v povezavi z obračunom in poravnavo transakcij z vrednostnimi papirji (CON/1998/20), Danska, 22. 6. 1998.
18/06/1998
Mnenje v zvezi s kategorijami uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, za katere se uporabljajo določbe člena 12, drugega odstavka člena 13 in člena 14 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti (CON/1998/17), UL C 190, 18. 6. 1998, str. 9.
18/06/1998
Mnenje v zvezi s pogoji in postopkom obdavčevanja v korist Evropskih skupnosti (CON/1998/16), UL C 190, 18. 6. 1998, str. 8.
18/06/1998
Mnenje v zvezi s statističnimi podatki, ki bodo uporabljeni za določitev ključa za vpis kapitala ECB (CON/1998/15), UL C 190, 18. 6. 1998, str. 7.
18/06/1998
Mnenje v zvezi s posvetovanjem nacionalnih organov z ECB glede osnutkov pravnih predpisov (CON/1998/14), UL C 190, 18. 6. 1998, str. 6.
10/06/1998
Mnenje o operacijah centralne banke Banque de France na denarnem trgu (CON/1998/29), Francija, 10. 6. 1998.
10/06/1998
Mnenje v zvezi z registracijo finančnih instrumentov (CON/1998/26), Švedska, 10. 6. 1998.
10/06/1998
Mnenje o spremembah Statuta centralne banke Sveriges Riksbank  (CON/1998/25), Švedska, 10. 6. 1998.
04/06/1998
Mnenje v zvezi z imenovanjem predsednika, podpredsednika in drugih članov Izvršilnega odbora ECB (CON/1998/27), UL C 169, 4. 6. 1998, str. 14.
04/06/1998
Mnenje o uvedbi eura (CON/1998/23), Italija, 4. 6. 1998.
21/05/1998
Mnenje o Direktivi o dokončnosti poravnave in dodatnem jamstvu (CON/1996/9), UL C 156, 21. 5. 1998, str. 17.
15/05/1998
Mnenje o Statutu centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1998/22), Belgija, 15. 5. 1998.
08/05/1998
Mnenje o podrejeni zakonodaji v zvezi s centralno banko Bank of England (CON/1998/24), Velika Britanija, 8. 5. 1998.
08/05/1998
Mnenje o uvedbi eura (CON/1998/18), Irska, 8. 5. 1998.
30/04/1998
Mnenje v zvezi z odškodninskimi shemami za investitorje (CON/1998/21), Irska, 30. 4. 1998.
17/04/1998
Mnenje o uvedbi eura (CON/1998/8), Belgija, 17. 4. 1998.
17/04/1998
Mnenje o uvedbi eura (CON/1998/19), Nizozemska, 17. 4. 1998.
06/04/1998
Mnenje o uvedbi eura (CON/1998/11), Portugalska, 6. 4. 1998.
17/03/1998
Mnenje v zvezi z varstvenimi ukrepi za vloge in finančne instrumente (CON/1998/4), Belgija, 17. 3. 1998.
13/03/1998
Mnenje o Statutu centralne banke Banque de France (CON/1998/12), Francija, 13. 3. 1998.
06/03/1998
Mnenje o Statutu centralne banke Banca d’Italia (CON/1998/13), Italija, 6. 3. 1998.
26/02/1998
Mnenje o kodificiranem zakonu o financah (CON/1998/3), Italija, 26. 2. 1998.
23/02/1998
Mnenje o Statutu centralne banke Banco de España (CON/1998/5), Španija, 23. 2. 1998.
19/02/1998
Mnenje o izdajanju in dajanju v obtok denarja v čezmorskih ozemljih Mayotte ter Saint Pierre in Miquelon ter o varstvu plačilnih sistemov in sistemov poravnave poslov z vrednostnimi papirji (CON/1998/9), Francija, 19. 2. 1998.
19/02/1998
Mnenje o Statutu centralne banke Banca d’Italia (CON/1998/7), Italija, 19. 2. 1998.
17/02/1998
Mnenje o Statutu centralne banke Banca d’Italia in sorodni zakonodaji (CON/1997/32), Italija, 17. 2. 1998.
13/02/1998
Mnenje o uvedbi eura (CON/1998/2), Avstrija, 13. 2. 1998.
13/02/1998
Mnenje o uvedbi eura (CON/1998/1), Avstrija, 13. 2. 1998.
12/02/1998
Mnenje o Statutu centralne banke Suomen Pankki (CON/1998/6), Finska, 12. 2. 1998.
06/02/1998
Mnenje v zvezi z opredelitvijo pogodbe denarnega trga (CON/1997/28), Velika Britanija, 6. 2. 1998.
21/01/1998
Mnenje o Statutu centralne banke Bank of England (CON/1997/27), Velika Britanija, 21. 1. 1998.