1998

31/12/1998
Stanovisko k prepočítavacím kurzom medzi eurom a menami členských štátov prijímajúcich euro (CON/1998/61), Ú. v. ES C 412, 31. 12. 1998, s. 1.
30/12/1998
Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Banque de France (CON/1998/62), Francúzsko, 30. 12. 1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/1998
Stanovisko k základným sadzbám a referenčným úrokovým sadzbám (CON/1998/59), Rakúsko, 16. 12. 1998.
16/12/1998
Stanovisko k zákonu o bankovníctve (CON/1998/58), Rakúsko, 16. 12. 1998.
18/11/1998
Stanovisko k Rade pre finančné trhy (CON/1998/52), Francúzsko, 18. 11. 1998.
13/11/1998
Už nie je účinné: Dohoda z 1. septembra 1998 medzi ECB a národnými centrálnymi bankami členských štátov nepatriacich do eurozóny o prevádzkových postupoch pre mechanizmus výmenných kurzov v tretej etape hospodárskej a menovej únie Ú. v. ES C 345, 13. 11. 1998, s. 6.
05/11/1998
Stanovisko k zaznamenávaniu zahraničných platieb a zostavovaniu platobnej bilancie (CON/1998/45), Luxembursko, 5. 11. 1998.
02/11/1998
Stanovisko k zúčtovaniu a vyrovnaniu obchodov s cennými papiermi (CON/1998/49), Fínsko, 2. 11. 1998.
30/10/1998
Stanovisko k reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií (CON/1996/2), Ú. v. ES C 332, 30. 10. 1998, s. 13.
20/10/1998
Stanovisko k redenominácii základného imania obchodných spoločností na euro a zaokrúhľovaniu (CON/1998/48), Luxembursko, 20. 10. 1998.
16/10/1998
Stanovisko k úsporám a bezpečnosti finančného sektora (CON/1998/46), Francúzsko, 16. 10. 1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/1998
Stanovisko k nahradeniu odkazov na amsterdamskú medzibankovú referenčnú sadzbu (AIBOR) a ostatné referenčné úrokové sadzby v zmluvných dojednaniach a k zmene a doplneniu zákona o dohľade nad obchodovaním s cennými papiermi z roku 1995 (CON/1998/42), Holandsko, 16. 10. 1998.
01/10/1998
Stanovisko k nástrojom a postupom menovej politiky a k povinným minimálnym rezervám (CON/1998/47), Portugalsko, 1. 10. 1998.
23/09/1998
Stanovisko k rozhodnutiu Rady pre menovú politiku Banque de France o povinných minimálnych rezervách (CON/1998/43), Francúzsko, 23. 9. 1998.
23/09/1998
Stanovisko k štatútu Banque centrale du Luxembourg a k vytvoreniu komisie poverenej dohľadom nad finančným sektorom (CON/1998/39), Luxembursko, 23. 9. 1998.
08/09/1998
Stanovisko k povinným minimálnym rezervám (CON/1998/41), Španielsko, 8. 9. 1998.
04/09/1998
Stanovisko k obchodovateľným dlhovým nástrojom (CON/1998/40), Francúzsko, 4. 9. 1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/08/1998
Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu De Nederlandsche Bank (CON/1998/38), Holandsko, 20. 8. 1998.
07/08/1998
Stanovisko k zavedeniu eura (CON/1998/36), Portugalsko, 7. 8. 1998.
31/07/1998
Stanovisko k Ufficio Italiano dei Cambi (Talianskemu devízovému úradu) (CON/1998/35), Taliansko, 31. 7. 1998.
21/07/1998
Stanovisko k zavedeniu eura (CON/1998/31), Španielsko, 21. 7. 1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/1998
Stanovisko k rozhodnutiu Rady pre menovú politiku Banque de France o zbere štatistických informácií od PKIPCP (CON/1998/30), Francúzsko, 17. 7. 1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/1998
Stanovisko k zahraničným platbám Belgicko-luxemburskej hospodárskej únie a bežnému účtu Belgického kráľovstva (CON/1998/28), Belgicko, 17. 7. 1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/1998
Stanovisko k nariadeniu o nahradení frankfurtskej medzibankovej referenčnej sadzby (FIBOR) (CON/1998/32), Nemecko, 22. 6. 1998.
22/06/1998
Stanovisko k dorovnávaciemu kolaterálu v súvislosti so zúčtovaním a vyrovnaním obchodov s cennými papiermi (CON/1998/20), Dánsko, 22. 6. 1998.
18/06/1998
Stanovisko ku kategóriám úradníkov a iných zamestnancov Európskych spoločenstiev, na ktorých sa uplatňujú ustanovenia článku 12, druhého odseku článku 13 a článku 14 Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev (CON/1998/17), Ú. v. ES C 190, 18. 6. 1998, s. 9.
18/06/1998
Stanovisko k podmienkam a postupu uplatňovania dane v prospech Európskych spoločenstiev (CON/1998/16), Ú. v. ES C 190, 18. 6. 1998, s. 8.
18/06/1998
Stanovisko k štatistickým údajom, ktoré sa majú používať na určovanie kľúča na upisovanie základného imania ECB (CON/1998/15), Ú. v. ES C 190, 18. 6. 1998, s. 7.
18/06/1998
Stanovisko ku konzultácii vnútroštátnych orgánov s ECB o návrhoch ustanovení právnych predpisov (CON/1998/14), Ú. v. ES C 190, 18. 6. 1998, s. 6.
10/06/1998
Stanovisko k operáciám Banque de France na peňažnom trhu (CON/1998/29), Francúzsko, 10. 6. 1998.
10/06/1998
Stanovisko k registrácii finančných nástrojov (CON/1998/26), Švédsko, 10. 6. 1998.
10/06/1998
Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Sveriges Riksbank (CON/1998/25), Švédsko, 10. 6. 1998.
04/06/1998
Stanovisko k vymenovaniu prezidenta, viceprezidenta a ďalších členov Výkonnej rady ECB (CON/1998/27), Ú. v. ES C 169, 4. 6. 1998, s. 14.
04/06/1998
Stanovisko k zavedeniu eura (CON/1998/23), Taliansko, 4. 6. 1998.
21/05/1998
Stanovisko k smernici o konečnom zúčtovaní a zabezpečení zárukou (CON/1996/9), Ú. v. ES C 156, 21. 5. 1998, s. 17.
15/05/1998
Stanovisko k štatútu Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1998/22), Belgicko, 15. 5. 1998.
08/05/1998
Stanovisko k štatútu Bank of England (CON/1998/24), Spojené kráľovstvo, 8. 5. 1998.
08/05/1998
Stanovisko k zavedeniu eura (CON/1998/18), Írsko, 8. 5. 1998.
30/04/1998
Stanovisko k systémom náhrad pre investorov (CON/1998/21), Írsko, 30. 4. 1998.
17/04/1998
Stanovisko k zavedeniu eura (CON/1998/8), Belgicko, 17. 4. 1998.
17/04/1998
Stanovisko k zavedeniu eura (CON/1998/19), Holandsko, 17. 4. 1998.
06/04/1998
Stanovisko k zavedeniu eura (CON/1998/11), Portugalsko, 6. 4. 1998.
17/03/1998
Stanovisko k ochranným opatreniam pre vklady a finančné nástroje (CON/1998/4), Belgicko, 17. 3. 1998.
13/03/1998
Stanovisko k štatútu Banque de France (CON/1998/12), Francúzsko, 13. 3. 1998.
06/03/1998
Stanovisko k štatútu Banca d’Italia (CON/1998/13), Taliansko, 6. 3. 1998.
26/02/1998
Stanovisko ku kodifikovanej právnej úprave finančného sektora (CON/1998/3), Taliansko, 26. 2. 1998.
23/02/1998
Stanovisko k štatútu Banco de España (CON/1998/5), Španielsko, 23. 2. 1998.
19/02/1998
Stanovisko k emisii a uvádzaniu peňazí do obehu v zámorských územiach Mayotte a Saint Pierre a Miquelon a k ochrane platobných systémov a systémov vyrovnania obchodov s cennými papiermi (CON/1998/9), Francúzsko, 19. 2. 1998.
19/02/1998
Stanovisko k štatútu Banca d’Italia (CON/1998/7), Taliansko, 19. 2. 1998.
17/02/1998
Stanovisko k štatútu Banca d’Italia a súvisiacim právnym predpisom (CON/1997/32), Taliansko, 17. 2. 1998.
13/02/1998
Stanovisko k zavedeniu eura (CON/1998/2), Rakúsko, 13. 2. 1998.
13/02/1998
Stanovisko k zavedeniu eura (CON/1998/1), Rakúsko, 13. 2. 1998.
12/02/1998
Stanovisko k štatútu Suomen Pankki (CON/1998/6), Fínsko, 12. 2. 1998.
06/02/1998
Stanovisko k definícii zmluvy peňažného trhu (CON/1997/28), Spojené kráľovstvo, 6. 2. 1998.
21/01/1998
Stanovisko k štatútu Bank of England (CON/1997/27), Spojené kráľovstvo, 21. 1. 1998.