1998

31/12/1998
Opinia w sprawie kursów wymiany pomiędzy walutą euro a walutami krajów przyjmujących walutę euro (CON/1998/61), Dz.U. C 412 z 31.12.1998, str. 1.
30/12/1998
Opinia w sprawie zmian Statutu Banque de France (CON/1998/62), Francja, 30.12.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/1998
Opinia w sprawie stóp bazowych oraz referencyjnych stóp procentowych (CON/1998/59), Austria, 16.12.1998.
16/12/1998
Opinia w sprawie ustawy prawo bankowe (CON/1998/58), Austria, 16.12.1998.
18/11/1998
Opinia w sprawie Rady Rynków Finansowych (CON/1998/52), Francja, 18.11.1998.
13/11/1998
Akt utracił moc prawną: Porozumienie z dnia 1 września 1998 r. pomiędzy europejskim bankiem centralnym (EBC) oraz krajowymi bankami centralnymi (KBC) państw członkowskich znajdujących się poza strefą euro określające procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej (UGW) Dz.U. C 345 z 13.11.1998, str. 6.
05/11/1998
Opinia w sprawie rejestrowania płatności zagranicznych oraz określania bilansu płatniczego (CON/1998/45), Luksemburg, 5.11.1998.
02/11/1998
Opinia w sprawie rozliczeń i rozrachunku w obrocie papierami wartościowymi (CON/1998/49), Finlandia, 2.11.1998.
30/10/1998
Opinia w sprawie reorganizacji i rozwiązywania instytucji kredytowych (CON/1996/2), Dz.U. C 332 z 30.10.1998, str. 13.
20/10/1998
Opinia w sprawie wyrażenia kapitału spółek handlowych w euro oraz dokonywanych zaokrągleń (CON/1998/48), Luksemburg, 20.10.1998.
16/10/1998
Opinia w sprawie oszczędności bankowych i zabezpieczeń finansowych (CON/1998/46), Francja, 16.10.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/1998
Opinia w sprawie zastąpienia odesłań umownych do Amsterdamskiej Międzybankowej Stopy Procentowej (AIBOR) oraz innych stóp procentowych, jak również w sprawie zmian w ustawie o nadzorze nad obrotem papierami wartościowymi z 1995 r.  (CON/1998/42), Holandia, 16.10.1998.
01/10/1998
Opinia w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej oraz rezerw obowiązkowych (CON/1998/47), Portugalia, 1.10.1998.
23/09/1998
Opinia w sprawie decyzji Rady Polityki Pieniężnej Banque de France w sprawie rezerw obowiązkowych (CON/1998/43), Francja, 23.9.1998.
23/09/1998
Opinia w sprawie Statutu Banque centrale du Luxembourg oraz utworzenia komisji powołanej do nadzoru nad sektorem finansowym (CON/1998/39), Luksemburg, 23.9.1998.
08/09/1998
Opinia w sprawie rezerw obowiązkowych (CON/1998/41), Hiszpania, 8.9.1998.
04/09/1998
Opinia w sprawie przenaszalnych instrumentów dłużnych (CON/1998/40), Francja, 4.9.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/08/1998
Opinia w sprawie zmian Statutu De Nederlandsche Bank (CON/1998/38), Holandia, 20.8.1998.
07/08/1998
Opinia w sprawie wprowadzenia waluty euro (CON/1998/36), Portugalia, 7.8.1998.
31/07/1998
Opinia w sprawie Ufficio Italiano dei Cambi (Włoski Urząd Obrotu Dewizowego) (CON/1998/35), Włochy, 31.7.1998.
21/07/1998
Opinia w sprawie wprowadzenia waluty euro (CON/1998/31), Hiszpania, 21.7.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/1998
Opinia w sprawie decyzji Rady Polityki Pieniężnej Banque de France w sprawie uzyskiwania danych statystycznych od UCITS (CON/1998/30), Francja, 17.7.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/1998
Opinia w sprawie płatności zagranicznych Belgijsko-Luksemburskiej Unii Walutowej oraz rachunku obrotów bieżących Królestwa Belgii (CON/1998/28), Belgia, 17.7.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/1998
Opinia w sprawie rozporządzenia o wymianie waluty w odniesieniu do frankfurckiej międzybankowej stopy procentowej (CON/1998/32), Niemcy, 22.6.1998.
22/06/1998
Opinia w sprawie depozytu zabezpieczającego stosowanego w zakresie rozrachunku i rozliczeń transakcji na papierach wartościowych (CON/1998/20), Dania, 22.6.1998.
18/06/1998
Opinia w sprawie kategorii urzędników i pracowników Wspólnot Europejskich, do których odnoszą się postanowienia artykułu 12, artykułu 13, ustępu drugiego oraz artykułu 14 Protokołu o Przywilejach i Immunitetach Wspólnot Europejskich (CON/1998/17), Dz.U. C 190 z 18.6.1998, str. 9.
18/06/1998
Opinia w sprawie warunków i procedur odnoszących się do podatku pobieranego na rzecz Wspólnot Europejskich (CON/1998/16), Dz.U. C 190 z 18.6.1998, str. 8.
18/06/1998
Opinia w sprawie danych statystycznych używanych dla dostosowania klucza określającego poziom subskrypcji kapitału EBC  (CON/1998/15), Dz.U. C 190 z 18.6.1998, str. 7.
18/06/1998
Opinia w sprawie zasięgania przez władze krajowe opinii EBC w zakresie przygotowywanych projektów legislacyjnych (CON/1998/14), Dz.U. C 190 z 18.6.1998, str. 6.
10/06/1998
Opinia w sprawie operacji Banque de France na rynku pieniężnym (CON/1998/29), Francja, 10.6.1998.
10/06/1998
Opinia w sprawie rejestracji instrumentów finansowych (CON/1998/26), Szwecja, 10.6.1998.
10/06/1998
Opinia w sprawie zmian Statutu Sveriges Riksbank (CON/1998/25), Szwecja, 10.6.1998.
04/06/1998
Opinia w sprawie mianowania Prezesa EBC, Wiceprezesa EBC oraz pozostałych członków Zarządu EBC  (CON/1998/27), Dz.U. C 169 z 4.6.1998, str. 14.
04/06/1998
Opinia w sprawie wprowadzenia waluty euro (CON/1998/23), Włochy, 4.6.1998.
21/05/1998
Opinia w sprawie dyrektywy o ostateczności rozrachunku i zabezpieczeniach finansowych (CON/1996/9), Dz.U. C 156 z 21.5.1998, str. 17.
15/05/1998
Opinia w sprawie Statutu Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique (CON/1998/22), Belgia, 15.5.1998.
08/05/1998
Opinia w sprawie Statutu Bank of England  (CON/1998/24), Wielka Brytania, 8.5.1998.
08/05/1998
Opinia w sprawie wprowadzenia waluty euro (CON/1998/18), Irlandia, 8.5.1998.
30/04/1998
Opinia w sprawie systemów ochrony inwestorów indywidualnych (CON/1998/21), Irlandia, 30.4.1998.
17/04/1998
Opinia w sprawie wprowadzenia waluty euro (CON/1998/8), Belgia, 17.4.1998.
17/04/1998
Opinia w sprawie wprowadzenia waluty euro (CON/1998/19), Holandia, 17.4.1998.
06/04/1998
Opinia w sprawie wprowadzenia waluty euro (CON/1998/11), Portugalia, 6.4.1998.
17/03/1998
Opinia w sprawie środków ochronnych w zakresie depozytów i instrumentów finansowych (CON/1998/4), Belgia, 17.3.1998.
13/03/1998
Opinia w sprawie Statutu Banque de France  (CON/1998/12), Francja, 13.3.1998.
06/03/1998
Opinia w sprawie Statutu Banca d'Italia (CON/1998/13), Włochy, 6.3.1998.
26/02/1998
Opinia w sprawie kodyfikacji prawa usług finansowych (CON/1998/3), Włochy, 26.2.1998.
23/02/1998
Opinia w sprawie Statutu Banco de España (CON/1998/5), Hiszpania, 23.2.1998.
19/02/1998
Opinia w sprawie emisji oraz wprowadzania do obrotu środków płatniczych w terytoriach zamorskich Mayotte oraz Saint Pierre i Miquelon, jak również w sprawie ochrony systemów płatniczych oraz systemów rozrachunku papierów wartościowych (CON/1998/9), Francja, 19.2.1998.
19/02/1998
Opinia w sprawie Statutu Banca d'Italia  (CON/1998/7), Włochy, 19.2.1998.
17/02/1998
Opinia w sprawie Statutu Banca d'Italia i związanych z nim aktów prawnych (CON/1997/32), Włochy, 17.2.1998.
13/02/1998
Opinia w sprawie wprowadzenia waluty euro (CON/1998/2), Austria, 13.2.1998.
13/02/1998
Opinia w sprawie wprowadzenia waluty euro (CON/1998/1), Austria, 13.2.1998.
12/02/1998
Opinia w sprawie Statutu Suomen Pankki  (CON/1998/6), Finlandia, 12.2.1998.
06/02/1998
Opinia w sprawie definicji kontraktów rynku pieniężnego (CON/1997/28), Wielka Brytania, 6.2.1998.
21/01/1998
Opinia w sprawie Statutu Bank of England (CON/1997/27), Wielka Brytania, 21.1.1998.