1998

31/12/1998
Aanbeveling van de ECB van 12 november 1998 betreffende de externe accountants van de nationale centrale banken (ECB/1998/5), PB C 411 van 31.12.1998, blz. 11.
31/12/1998
Aanbeveling van de ECB voor een verordening van de Raad (EG) betreffende de grenzen en voorwaarden voor kapitaalverhoging van de ECB (ECB/1998/11), PB C 411 van 31.12.1998, blz. 10.
31/12/1998
Advies inzake de omrekeningskoersen tussen de euro en de munteenheden van de lidstaten die overgaan tot de euro (CON/1998/61), PB C 412 van 31.12.1998, blz. 1.
30/12/1998
Niet langer van kracht zijn: Verordening (EG) Nr. 2819/98 van de ECB van 1 december 1998 met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/1998/16), PB L 356 van 30.12.1998, blz. 7.
30/12/1998
Niet langer van kracht zijn: Verordening (EG) Nr. 2818/98 van de ECB van 1 december 1998 inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/1998/15), PB L 356 van 30.12.1998, blz. 1.
30/12/1998
Advies inzake wijziging van de statuten van de Banque de France (CON/1998/62), Frankrijk, 30.12.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/1998
Advies inzake basisrente en referentierentes (CON/1998/59), Oostenrijk, 16.12.1998.
16/12/1998
Advies inzake de Bankwet (CON/1998/58), Oostenrijk, 16.12.1998.
15/12/1998
Niet langer van kracht zijn: Reglement van orde PB L 338 van 15.12.1998, blz. 28.
18/11/1998
Advies betreffende de Raad voor de financiële markten (CON/1998/52), Frankrijk, 18.11.1998.
13/11/1998
Niet langer van kracht zijn: Overeenkomst van 1 september 1998 tussen de ECB en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten de eurozone waarin de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie zijn neergelegd PB C 345 van 13.11.1998, blz. 6.
05/11/1998
Advies inzake de registratie van buitenlandse betalingen en de opzet van de betalingsbalans (CON/1998/45), Luxemburg, 5.11.1998.
02/11/1998
Advies inzake de clearing en verevening van effectentransacties (CON/1998/49), Finland, 2.11.1998.
30/10/1998
Advies betreffende de sanering en liquidatie van kredietinstellingen (CON/1996/2), PB C 332 van 30.10.1998, blz. 13.
20/10/1998
Advies betreffende de redenominatie van het kapitaal van commerciële ondernemingen in euro en afronding (CON/1998/48), Luxemburg, 20.10.1998.
16/10/1998
Advies inzake besparingen en financiële veiligheid (CON/1998/46), Frankrijk, 16.10.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/1998
Advies betreffende de vervanging van de contractuele verwijzigingen naar de Amsterdam Interbank Offered Rate (AIBOR) en andere referentierentes, en wijziging van de Wet Toezicht effectenverkeer (CON/1998/42), Nederland, 16.10.1998.Aanvullende informatie
01/10/1998
Advies inzake monetaire beleidsinstrumenten en -procedures en reserveverplichtingen (CON/1998/47), Portugal, 1.10.1998.
23/09/1998
Advies betreffende het besluit van de Raad voor het Monetaire Beleid van de Banque de France inzake reserveverplichtingen (CON/1998/43), Frankrijk, 23.9.1998.
23/09/1998
Advies inzake de statuten van de Banque centrale du Luxembourg en de oprichting van een commissie belast met het toezicht op de financiële sector (CON/1998/39), Luxemburg, 23.9.1998.
08/09/1998
Advies inzake reserveverplichtingen (CON/1998/41), Spanje, 8.9.1998.
04/09/1998
Advies inzake verhandelbare schuldinstrumenten (CON/1998/40), Frankrijk, 4.9.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/08/1998
Advies betreffende wijziging van de statuten van De Nederlandsche Bank (CON/1998/38), Nederland, 20.8.1998.Aanvullende informatie
07/08/1998
Advies betreffende de invoering van de euro (CON/1998/36), Portugal, 7.8.1998.
06/08/1998
Aanbeveling van de ECB voor een verordening van de Raad (EG) met betrekking tot de bevoegdheid van de ECB om sancties op te leggen (ECB/1998/9), PB C 246 van 6.8.1998, blz. 9.
06/08/1998
Aanbeveling van de ECB voor een verordening van de Raad (EG) met betrekking tot de toepassing van reserveverplichtingen door de ECB (ECB/1998/8), PB C 246 van 6.8.1998, blz. 6.
06/08/1998
Aanbeveling van de ECB van 19 juni 1998 aan de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de externe accountant van de ECB (ECB/1998/3), PB C 246 van 6.8.1998, blz. 5.
06/08/1998
Aanbeveling van de ECB voor een verordening van de Raad (EG)met betrekking tot de verzameling van statistische informatie door de ECB (ECB/1998/10), PB C 246 van 6.8.1998, blz. 12.
31/07/1998
Advies betreffende het Ufficio Italiano dei Cambi – UIC (Italiaans deviezenbureau) (CON/1998/35), Italië, 31.7.1998.
21/07/1998
Advies betreffende de invoering van de euro (CON/1998/31), Spanje, 21.7.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/1998
Advies inzake het besluit van de Raad voor het Monetaire Beleid van de Banque de France met betrekking tot het verzamelen van statistische informatie van geldmarktfondsen (CON/1998/30), Frankrijk, 17.7.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/1998
Advies betreffende buitenlandse betalingen van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de lopende rekening van het Koninkrijk België (CON/1998/28), België, 17.7.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
22/06/1998
Advies betreffende de overgangsregeling voor de Frankfurt Interbank Offered Rate (FIBOR) (CON/1998/32), Duitsland, 22.6.1998.
22/06/1998
Advies inzake onderpand in verband met de clearing en verevening van effectentransacties (CON/1998/20), Denemarken, 22.6.1998.
18/06/1998
Advies betreffende de categorieën van ambtenaren en overige personeelsleden van de Europese Gemeenschappen waarop de bepalingen van de artikelen 12, 13, tweede alinea, en 14 van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Gemeenschappen van toepassing zijn (CON/1998/17), PB C 190 van 18.6.1998, blz. 9.Aanvullende informatie
18/06/1998
Advies inzake de voorwaarden en de wijze van heffing van de belasting ten bate van de Europese Gemeenschappen (CON/1998/16), PB C 190 van 18.6.1998, blz. 8.Aanvullende informatie
18/06/1998
Advies betreffende de statistische gegevens die moeten worden gebruikt voor de vaststelling van de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB (CON/1998/15), PB C 190 van 18.6.1998, blz. 7.Aanvullende informatie
18/06/1998
Advies betreffende de raadpleging van de ECB door de nationale autoriteiten omtrent ontwerpen van wettelijke bepalingen (CON/1998/14), PB C 190 van 18.6.1998, blz. 6.Aanvullende informatie
10/06/1998
Advies inzake transacties van de Banque de France op de geldmarkt (CON/1998/29), Frankrijk, 10.6.1998.
10/06/1998
Advies inzake de registratie van financiële instrumenten (CON/1998/26), Zweden, 10.6.1998.
10/06/1998
Advies inzake wijziging van de statuten van Sveriges Riksbank (CON/1998/25), Zweden, 10.6.1998.
04/06/1998
Advies inzake de benoeming van de president, de vice-president en de overige leden van de directie van de ECB  (CON/1998/27), PB C 169 van 4.6.1998, blz. 14.Aanvullende informatie
04/06/1998
Advies betreffende de invoering van de euro (CON/1998/23), Italië, 4.6.1998.
21/05/1998
Advies betreffende de richtlijn omtrent de finaliteit van de afrekening en onderpand (CON/1996/9), PB C 156 van 21.5.1998, blz. 17.Aanvullende informatie
15/05/1998
Advies betreffende de statuten van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1998/22), België, 15.5.1998.Aanvullende informatie
08/05/1998
Advies betreffende de secundaire wetgeving in samenhang met de Bank of England (CON/1998/24), Verenigd Koninkrijk, 8.5.1998.
08/05/1998
Advies betreffende de invoering van de euro (CON/1998/18), Ierland, 8.5.1998.
30/04/1998
Advies inzake compensatieschema's beleggers (CON/1998/21), Ierland, 30.4.1998.
17/04/1998
Advies betreffende de invoering van de euro (CON/1998/8), België, 17.4.1998.Aanvullende informatie
17/04/1998
Advies betreffende de invoering van de euro (CON/1998/19), Nederland, 17.4.1998.Aanvullende informatie
06/04/1998
Advies betreffende de invoering van de euro (CON/1998/11), Portugal, 6.4.1998.
17/03/1998
Advies betreffende beschermende maatregelen voor deposito's en financiële instrumenten (CON/1998/4), België, 17.3.1998.Aanvullende informatie
13/03/1998
Advies betreffende de statuten van de Banque de France (CON/1998/12), Frankrijk, 13.3.1998.
06/03/1998
Advies betreffende de statuten van de Banca d’Italia (CON/1998/13), Italië, 6.3.1998.
26/02/1998
Advies betreffende de gecodificeerde financiënwet (CON/1998/3), Italië, 26.2.1998.
23/02/1998
Advies betreffende de statuten van de Banco de España (CON/1998/5), Spanje, 23.2.1998.
19/02/1998
Advies betreffende de uitgifte en in omloop brengen van geld in de overzeese gebiedsdelen Mayotte en Saint Pierre en Miquelon, en de bescherming van betalings- en effectenafwikkelingssystemen (CON/1998/9), Frankrijk, 19.2.1998.
19/02/1998
Advies betreffende de statuten van de Banca d’Italia (CON/1998/7), Italië, 19.2.1998.
17/02/1998
Advies betreffende de statuten van de Banca d’Italia en samenhangende wetgeving (CON/1997/32), Italië, 17.2.1998.
13/02/1998
Advies betreffende de invoering van de euro (CON/1998/2), Oostenrijk, 13.2.1998.
13/02/1998
Advies betreffende de invoering van de euro (CON/1998/1), Oostenrijk, 13.2.1998.
12/02/1998
Advies betreffende de statuten van Suomen Pankki (CON/1998/6), Finland, 12.2.1998.
06/02/1998
Advies betreffende de definitie van een geldmarktcontract (CON/1997/28), Verenigd Koninkrijk, 6.2.1998.
21/01/1998
Advies betreffende de statuten van de Bank of England (CON/1997/27), Verenigd Koninkrijk, 21.1.1998.