1998

31/12/1998
Atzinums par euro un to dalībvalstu, kuras pieņem euro, valūtu maiņas kursiem (CON/1998/61), OV C 412, 31.12.1998, 1. lpp..
30/12/1998
Atzinums par grozījumiem Banque de France statūtos (CON/1998/62), Francija, 30.12.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/1998
Atzinums par pamatlikmēm un standarta procentu likmēm (CON/1998/59), Austrija, 16.12.1998.
16/12/1998
Atzinums par Banku aktu (CON/1998/58), Austrija, 16.12.1998.
18/11/1998
Atzinums par Finanšu tirgu padomi (CON/1998/52), Francija, 18.11.1998.
13/11/1998
uz sākumu: Līgums (1998. gada 1. septembris) starp ECB un euro zonā neietilpstošo dalībvalstu centrālajām bankām, ar kuru nosaka ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūras OV C 345, 13.11.1998, 6. lpp..
05/11/1998
Atzinums par ārvalstu maksājumu iegrāmatošanu un maksājumu bilances sagatavošanu (CON/1998/45), Luksemburga, 5.11.1998.
02/11/1998
Atzinums par vērtspapīru darījumu norēķiniem un mijieskaitu (CON/1998/49), Somija, 2.11.1998.
30/10/1998
Atzinums par kredītiestāžu sanāciju un likvidāciju (CON/1996/2), OV C 332, 30.10.1998, 13. lpp..
20/10/1998
Atzinums par komercsabiedrību kapitāla redenomināciju euro un noapaļošanu (CON/1998/48), Luksemburga, 20.10.1998.
16/10/1998
Atzinums par noguldījumiem un finanšu drošību (CON/1998/46), Francija, 16.10.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/1998
Atzinums par to atsauču līgumos aizstāšanu, kas attiecas uz Amsterdamas starpbanku likmi (AIBOR) un citām standarta procentu likmēm, kā arī grozījumiem 1995. gada Vērtspapīru tirdzniecības uzraudzības aktā (CON/1998/42), Nīderlande, 16.10.1998.
01/10/1998
Atzinums par monetārās politikas instrumentiem un procedūrām, kā arī obligātajām rezervēm (CON/1998/47), Portugāle, 1.10.1998.
23/09/1998
Atzinums par Banque de France Monetārās politikas padomes lēmumu par obligātajām rezervēm (CON/1998/43), Francija, 23.9.1998.
23/09/1998
Atzinums par Banque centrale du Luxembourg statūtiem un par komisijas izveidi, kura atbild par finanšu nozares uzraudzību (CON/1998/39), Luksemburga, 23.9.1998.
08/09/1998
Atzinums par obligātajām rezervēm (CON/1998/41), Spānija, 8.9.1998.
04/09/1998
Atzinums par apgrozāmiem parāda vērtspapīriem (CON/1998/40), Francija, 4.9.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/08/1998
Atzinums par grozījumiem De Nederlandsche Bank statūtos (CON/1998/38), Nīderlande, 20.8.1998.
07/08/1998
Atzinums par euro ieviešanu (CON/1998/36), Portugāle, 7.8.1998.
31/07/1998
Atzinums par Ufficio Italiano dei Cambi (Itālijas Ārvalstu valūtas biroju) (CON/1998/35), Itālija, 31.7.1998.
21/07/1998
Atzinums par euro ieviešanu (CON/1998/31), Spānija, 21.7.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/1998
Atzinums par Banque de France Monetārās politikas padomes lēmumu par statistikas informācijas vākšanu no UCITS (CON/1998/30), Francija, 17.7.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/1998
Atzinums par Beļģijas un Luksemburgas Ekonomikas savienības ārvalstu maksājumiem un Beļģijas Karalistes tekošo kontu (CON/1998/28), Beļģija, 17.7.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/1998
Atzinums par Maiņas noteikumiem attiecībā uz Frankfurtes starpbanku likmi (FIBOR) (CON/1998/32), Vācija, 22.6.1998.
22/06/1998
Atzinums par drošības iemaksas nodrošinājumu saistībā ar vērtspapīru pārvedumu norēķiniem un mijieskaitu (CON/1998/20), Dānija, 22.6.1998.
18/06/1998
Atzinums par Eiropas Kopienu amatpersonu un citu darbinieku kategorijām, kam ir piemērojams Protokola par Eiropas Kopienu privilēģijām un neaizskaramību 12. pants, 13. panta otrā daļa un 14. pants (CON/1998/17), OV C 190, 18.6.1998, 9. lpp..
18/06/1998
Atzinums par Eiropas Kopienu nodokļa piemērošanas nosacījumiem un procedūru (CON/1998/16), OV C 190, 18.6.1998, 8. lpp..
18/06/1998
Atzinums par statistikas datiem, ko izmantot ECB kapitāla parakstīšanas atslēgas noteikšanai (CON/1998/15), OV C 190, 18.6.1998, 7. lpp..
18/06/1998
Atzinums par valstu varasiestāžu apspriešanos ar ECB par tiesību aktu projektiem (CON/1998/14), OV C 190, 18.6.1998, 6. lpp..
10/06/1998
Atzinums par Banque de France darbību naudas tirgū (CON/1998/29), Francija, 10.6.1998.
10/06/1998
Atzinums par finanšu instrumentu reģistrāciju (CON/1998/26), Zviedrija, 10.6.1998.
10/06/1998
Atzinums par grozījumiem Sveriges Riksbank statūtos (CON/1998/25), Zviedrija, 10.6.1998.
04/06/1998
Atzinums par ECB priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un pārējo Valdes locekļu iecelšanu (CON/1998/27), OV C 169, 4.6.1998, 14. lpp..
04/06/1998
Atzinums par euro ieviešanu (CON/1998/23), Itālija, 4.6.1998.
21/05/1998
Atzinums par Norēķinu galīguma un nodrošinājuma direktīvu (CON/1996/9), OV C 156, 21.5.1998, 17. lpp..
15/05/1998
Atzinums par Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique statūtiem (CON/1998/22), Beļģija, 15.5.1998.
08/05/1998
Atzinums par Bank of England statūtiem (CON/1998/24), Apvienotā Karaliste, 8.5.1998.
08/05/1998
Atzinums par euro ieviešanu (CON/1998/18), Īrija, 8.5.1998.
30/04/1998
Atzinums par ieguldītāju kompensāciju sistēmām (CON/1998/21), Īrija, 30.4.1998.
17/04/1998
Atzinums par euro ieviešanu (CON/1998/8), Beļģija, 17.4.1998.
17/04/1998
Atzinums par euro ieviešanu (CON/1998/19), Nīderlande, 17.4.1998.
06/04/1998
Atzinums par euro ieviešanu (CON/1998/11), Portugāle, 6.4.1998.
17/03/1998
Atzinums par noguldījumu un finanšu instrumentu aizsardzības pasākumiem (CON/1998/4), Beļģija, 17.3.1998.
13/03/1998
Atzinums par Banque de France statūtiem (CON/1998/12), Francija, 13.3.1998.
06/03/1998
Atzinums par Banca d'Italia statūtiem (CON/1998/13), Itālija, 6.3.1998.
26/02/1998
Atzinums par kodificēto likumu par finansēm (CON/1998/3), Itālija, 26.2.1998.
23/02/1998
Atzinums par Banco de España statūtiem (CON/1998/5), Spānija, 23.2.1998.
19/02/1998
Atzinums par naudas emisiju un laišanu apgrozībā Majotas un Senpjēras un Mikelonas aizjūras teritorijās, kā arī par maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmu aizsardzību (CON/1998/9), Francija, 19.2.1998.
19/02/1998
Atzinums par Banca d'Italia statūtiem (CON/1998/7), Itālija, 19.2.1998.
17/02/1998
Atzinums par Banca d'Italia statūtiem un ar tiem saistītajiem tiesību aktiem (CON/1997/32), Itālija, 17.2.1998.
13/02/1998
Atzinums par euro ieviešanu (CON/1998/2), Austrija, 13.2.1998.
13/02/1998
Atzinums par euro ieviešanu (CON/1998/1), Austrija, 13.2.1998.
12/02/1998
Atzinums par Suomen Pankki statūtiem (CON/1998/6), Somija, 12.2.1998.
06/02/1998
Atzinums par naudas tirgus līguma definīciju (CON/1997/28), Apvienotā Karaliste, 6.2.1998.
21/01/1998
Atzinums par Bank of England statūtiem (CON/1997/27), Apvienotā Karaliste, 21.1.1998.