1998

31/12/1998
Nuomonė dėl perskaičiavimo kursų tarp euro ir eurą įsivedančių valstybių narių valiutų (CON/1998/61), OL C 412, 1998 12 31, p. 1.
30/12/1998
Nuomonė dėl Banque de France statuto dalinių pakeitimų (CON/1998/62), Prancūzija, 1998 12 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/1998
Nuomonė dėl bazinių normų ir orientacinių palūkanų normų (CON/1998/59), Austrija, 1998 12 16.
16/12/1998
Nuomonė dėl Bankininkystės įstatymo (CON/1998/58), Austrija, 1998 12 16.
18/11/1998
Nuomonė dėl Finansų rinkų tarybos (CON/1998/52), Prancūzija, 1998 11 18.
13/11/1998
Nebegalioja: 1998 m. rugsėjo 1 d. Sutartis tarp ECB ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų, nustatanti valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus Ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape OL C 345, 1998 11 13, p. 6.
05/11/1998
Nuomonė dėl užsienio mokėjimų registravimo ir mokėjimų balanso įvedimo (CON/1998/45), Liuksemburgas, 1998 11 5.
02/11/1998
Nuomonė dėl sandorių vertybiniais popieriais kliringo ir atsiskaitymo (CON/1998/49), Suomija, 1998 11 2.
30/10/1998
Nuomonė dėl kredito įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo (CON/1996/2), OL C 332, 1998 10 30, p. 13.
20/10/1998
Nuomonė dėl komercinių bendrovių kapitalo išraiškos pakeitimo eurais ir apvalinimo (CON/1998/48), Liuksemburgas, 1998 10 20.
16/10/1998
Nuomonė dėl santaupų ir finansinio laidavimo (CON/1998/46), Prancūzija, 1998 10 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/1998
Nuomonė dėl sutartinių nuorodų į vidutinę Amsterdamo tarpbankinėje rinkoje siūlomą palūkanų normą (AIBOR) ir į kitas orientacines palūkanų normas pakeitimo, ir 1995 m. Prekybos vertybiniais popieriais priežiūros įstatymo dalinio pakeitimo (CON/1998/42), Nyderlandai, 1998 10 16.
01/10/1998
Nuomonė dėl pinigų politikos priemonių ir procedūrų bei privalomųjų atsargų (CON/1998/47), Portugalija, 1998 10 1.
23/09/1998
Nuomonė dėl Banque de France pinigų politikos tarybos sprendimo dėl privalomųjų atsargų (CON/1998/43), Prancūzija, 1998 9 23.
23/09/1998
Nuomonė dėl Banque centrale du Luxembourg statuto ir komisijos, atsakingos už finansų sektoriaus priežiūrą, įsteigimo (CON/1998/39), Liuksemburgas, 1998 9 23.
08/09/1998
Nuomonė dėl privalomųjų atsargų (CON/1998/41), Ispanija, 1998 9 8.
04/09/1998
Nuomonė dėl apyvarčių skolos priemonių (CON/1998/40), Prancūzija, 1998 9 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/08/1998
Nuomonė dėl De Nederlandsche Bank statuto dalinių pakeitimų (CON/1998/38), Nyderlandai, 1998 8 20.
07/08/1998
Nuomonė dėl euro įvedimo (CON/1998/36), Portugalija, 1998 8 7.
31/07/1998
Nuomonė dėl Ufficio Italiano dei Cambi (Italijos užsienio valiutos tarnyba) (CON/1998/35), Italija, 1998 7 31.
21/07/1998
Nuomonė dėl euro įvedimo (CON/1998/31), Ispanija, 1998 7 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/1998
Nuomonė dėl Banque de France Pinigų politikos tarybos sprendimo dėl statistinės informacijos rinkimo iš KIPVPS (CON/1998/30), Prancūzija, 1998 7 17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/1998
Nuomonė dėl Belgijos-Liuksemburgo Ekonominės sąjungos užsienio mokėjimų ir dėl Belgijos Karalystės einamosios sąskaitos (CON/1998/28), Belgija, 1998 7 17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/1998
Nuomonė dėl keitimo norminio teisės akto dėl vidutinės Frankfurto tarpbankinėje rinkoje siūlomos palūkanų normos (FIBOR) (CON/1998/32), Vokietija, 1998 6 22.
22/06/1998
Nuomonė dėl papildomo įkaito, susijusio su vertybinių popierių sandorių kliringu ir mokėjimu (CON/1998/20), Danija, 1998 6 22.
18/06/1998
Nuomonė dėl Europos Bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų kategorijų, kurioms taikomos Bendrijų protokolo dėl privilegijų ir imunitetų 12 straipsnio, 13 straipsnio antros dalies ir 14 straipsnio nuostatos (CON/1998/17), OL C 190, 1998 6 18, p. 9.
18/06/1998
Nuomonė dėl apmokestinimo Europos Bendrijų naudai sąlygų ir tvarkos (CON/1998/16), OL C 190, 1998 6 18, p. 8.
18/06/1998
Nuomonė dėl statistinių duomenų, kurie turi būti naudojami nustatant ECB kapitalo pasirašymo raktą (CON/1998/15), OL C 190, 1998 6 18, p. 7.
18/06/1998
Nuomonė dėl nacionalinių valdžios institucijų konsultavimosi su ECB dėl teisinių nuostatų projektų (CON/1998/14), OL C 190, 1998 6 18, p. 6.
10/06/1998
Nuomonė dėl Banque de France operacijų pinigų rinkoje (CON/1998/29), Prancūzija, 1998 6 10.
10/06/1998
Nuomonė dėl finansinių priemonių registravimo (CON/1998/26), Švedija, 1998 6 10.
10/06/1998
Nuomonė dėl Sveriges Riksbank statuto dalinių pakeitimų (CON/1998/25), Švedija, 1998 6 10.
04/06/1998
Nuomonė dėl ECB pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir vykdomosios valdybos narių skyrimo (CON/1998/27), OL C 169, 1998 6 4, p. 14.
04/06/1998
Nuomonė dėl euro įvedimo (CON/1998/23), Italija, 1998 6 4.
21/05/1998
Nuomonė dėl atsiskaitymo baigtumo ir įkaito direktyvos (CON/1996/9), OL C 156, 1998 5 21, p. 17.
15/05/1998
Nuomonė dėl Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique statuto (CON/1998/22), Belgija, 1998 5 15.
08/05/1998
Nuomonė dėl Bank of England statuto (CON/1998/24), Didžioji Britanija, 1998 5 8.
08/05/1998
Nuomonė dėl euro įvedimo (CON/1998/18), Airija, 1998 5 8.
30/04/1998
Nuomonė dėl investuotojo kompensavimo schemų (CON/1998/21), Airija, 1998 4 30.
17/04/1998
Nuomonė dėl euro įvedimo (CON/1998/8), Belgija, 1998 4 17.
17/04/1998
Nuomonė dėl euro įvedimo (CON/1998/19), Nyderlandai, 1998 4 17.
06/04/1998
Nuomonė dėl euro įvedimo (CON/1998/11), Portugalija, 1998 4 6.
17/03/1998
Nuomonė dėl indėlių ir finansinių priemonių apsaugos priemonių (CON/1998/4), Belgija, 1998 3 17.
13/03/1998
Nuomonė dėl Banque de France statuto (CON/1998/12), Prancūzija, 1998 3 13.
06/03/1998
Nuomonė dėl Banca d’Italia statuto (CON/1998/13), Italija, 1998 3 6.
26/02/1998
Nuomonė dėl kodifikuotos finansų teisės (CON/1998/3), Italija, 1998 2 26.
23/02/1998
Nuomonė dėl Banco de España statuto (CON/1998/5), Ispanija, 1998 2 23.
19/02/1998
Nuomonė dėl pinigų emisijos ir išleidimo į apyvartą Majoto bei Sen Pjero ir Mikelono užjūrio teritorijose, ir dėl mokėjimų bei vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų apsaugos (CON/1998/9), Prancūzija, 1998 2 19.
19/02/1998
Nuomonė dėl Banca d’Italia statuto (CON/1998/7), Italija, 1998 2 19.
17/02/1998
Nuomonė dėl Banca d’Italia statuto ir susijusių teisės aktų (CON/1997/32), Italija, 1998 2 17.
13/02/1998
Nuomonė dėl euro įvedimo (CON/1998/2), Austrija, 1998 2 13.
13/02/1998
Nuomonė dėl euro įvedimo (CON/1998/1), Austrija, 1998 2 13.
12/02/1998
Nuomonė dėl Suomen Pankki statuto (CON/1998/6), Suomija, 1998 2 12.
06/02/1998
Nuomonė dėl pinigų rinkos sandorio apibrėžimo (CON/1997/28), Didžioji Britanija, 1998 2 6.
21/01/1998
Nuomonė dėl Bank of England statuto (CON/1997/27), Didžioji Britanija, 1998 1 21.