1998

31/12/1998
EKP:n suositus, annettu 12 päivänä marraskuuta 1998, kansallisten keskuspankkien ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/1998/5), EYVL C 411, 31.12.1998, s. 11.
31/12/1998
EKP:n suositus neuvoston asetukseksi EKP:n pääoman korottamisen rajojen ja ehtojen asettamisesta (EKP/1998/11), EYVL C 411, 31.12.1998, s. 10.
31/12/1998
Lausunto euron ja euron käyttöön ottavien jäsenvaltioiden valuuttojen välisistä muuntokursseista (CON/1998/61), EYVL C 412, 31.12.1998, s. 1.
30/12/1998
Ei enää voimassa: EKP:n asetus (EY) N:o 2819/98, annettu 1 päivänä joulukuuta 1998, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta (EKP/1998/16), EYVL L 356, 30.12.1998, s. 7.
30/12/1998
Ei enää voimassa: EKP:n asetus (EY) N:o 2818/98, annettu 1 päivänä joulukuuta 1998, vähimmäisvarantojen soveltamisesta (EKP/1998/15), EYVL L 356, 30.12.1998, s. 1.
30/12/1998
Lausunto Banque de Francen perussäännön muuttamisesta (CON/1998/62), Ranska, 30.12.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/1998
Lausunto peruskoroista ja viitekoroista (CON/1998/59), Itävalta, 16.12.1998.
16/12/1998
Lausunto pankkilaista (CON/1998/58), Itävalta, 16.12.1998.
15/12/1998
Ei enää voimassa: Työjärjestys EYVL L 338, 15.12.1998, s. 28.
18/11/1998
Lausunto rahoitusmarkkinoiden neuvostosta (CON/1998/52), Ranska, 18.11.1998.
13/11/1998
Ei enää voimassa: EKP:n ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välinen sopimus, tehty 1 päivänä syyskuuta 1998, talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä EYVL C 345, 13.11.1998, s. 6.
05/11/1998
Lausunto ulkomaisten maksujen kirjaamisesta ja maksutaseen perustamisesta (CON/1998/45), Luxemburg, 5.11.1998.
02/11/1998
Lausunto arvopaperikauppojen selvityksestä (CON/1998/49), Suomi, 2.11.1998.
30/10/1998
Lausunto luottolaitosten tervehdyttämisestä ja selvitystilasta (CON/1996/2), EYVL C 332, 30.10.1998, s. 13.
20/10/1998
Lausunto yritysten pääoman denominaation muuttamisesta euromääräiseksi ja pyöristämisestä (CON/1998/48), Luxemburg, 20.10.1998.
16/10/1998
Lausunto säästöjen ja rahoitusinstrumenttien turvallisuudesta (CON/1998/46), Ranska, 16.10.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/1998
Lausunto pankkienvälisen aiborkoron (Amsterdam Interbank Offered Rate) ja muiden viitekorkojen korvaamisesta sekä arvopaperikauppojen valvonnasta vuonna 1995 annetun lain muuttamisesta (CON/1998/42), Alankomaat, 16.10.1998.
01/10/1998
Lausunto rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä sekä vähimmäisvarannoista (CON/1998/47), Portugali, 1.10.1998.
23/09/1998
Lausunto Banque de Francen rahapolitiikan neuvoston vähimmäisvarantoja koskevasta päätöksestä  (CON/1998/43), Ranska, 23.9.1998.
23/09/1998
Lausunto Banque centrale du Luxembourgin perussäännöstä ja rahoitusalan valvonnasta vastaavan komission perustamisesta (CON/1998/39), Luxemburg, 23.9.1998.
08/09/1998
Lausunto vähimmäisvarannoista (CON/1998/41), Espanja, 8.9.1998.
04/09/1998
Lausunto jälkimarkkinakelpoisista velkainstrumenteista (CON/1998/40), Ranska, 4.9.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/08/1998
Lausunto De Nederlandsche Bankin perussäännön muuttamisesta (CON/1998/38), Alankomaat, 20.8.1998.
07/08/1998
Lausunto euron käyttöönotosta (CON/1998/36), Portugali, 7.8.1998.
06/08/1998
EKP:n suositus neuvoston asetukseksi (EY) EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia (EKP/1998/9), EYVL C 246, 6.8.1998, s. 9.
06/08/1998
EKP:n suositus neuvoston asetukseksi (EY) EKP:n soveltamista vähimmäisvarannoista (EKP/1998/8), EYVL C 246, 6.8.1998, s. 6.
06/08/1998
EKP:n suositus, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1998 Euroopan unionin neuvostolle, EKP:n ulkopuolisesta tilintarkastajasta (EKP/1998/3), EYVL C 246, 6.8.1998, s. 5.
06/08/1998
EKP:n suositus neuvoston asetukseksi (EY) EKP:n valtuuksista kerätä tilastotietoja (EKP/1998/10), EYVL C 246, 6.8.1998, s. 12.
31/07/1998
Lausunto Ufficio Italiano dei Cambista (UIC) (Italian valuutanvaihtotoimisto) (CON/1998/35), Italia, 31.7.1998.
21/07/1998
Lausunto euron käyttöönotosta (CON/1998/31), Espanja, 21.7.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/1998
Lausunto Banque de Francen rahapolitiikan neuvoston päätöksestä tilastotietojen keräämisestä rahamarkkinarahastoilta (CON/1998/30), Ranska, 17.7.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/1998
Lausunto Belgian ja Luxemburgin välisen talousliiton ulkomaisista maksuista ja Belgian kuningaskunnan vaihtotaseesta (CON/1998/28), Belgia, 17.7.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/1998
Lausunto siirtymäsäädöksestä, joka koskee pankkienvälistä fiborkorkoa (Frankfurt Interbank Offered Rate)  (CON/1998/32), Saksa, 22.6.1998.
22/06/1998
Lausunto marginaalivakuuksista arvopaperikauppojen selvityksen yhteydessä (CON/1998/20), Tanska, 22.6.1998.
18/06/1998
Lausunto Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 12 artiklan, 13 artiklan toisen kohdan ja 14 artiklan soveltamisalaan kuuluvista yhteisön virkamiehistä ja muista henkilöstöön kuuluvista (CON/1998/17), EYVL C 190, 18.6.1998, s. 9.Lisätietoja
18/06/1998
Lausunto Euroopan yhteisöille maksettavaa veroa koskevista edellytyksistä ja menettelystä (CON/1998/16), EYVL C 190, 18.6.1998, s. 8.Lisätietoja
18/06/1998
Lausunto EKP:n pääoman merkintään sovellettavan jakoperusteen määräytymisessä käytettävistä tilastotiedoista (CON/1998/15), EYVL C 190, 18.6.1998, s. 7.Lisätietoja
18/06/1998
Lausunto jäsenvaltioiden viranomaisten velvollisuudesta kuulla EKP:tä suunnitelmista lainsäädännöksi (CON/1998/14), EYVL C 190, 18.6.1998, s. 6.Lisätietoja
10/06/1998
Lausunto Banque de Francen operaatioista rahamarkkinoilla (CON/1998/29), Ranska, 10.6.1998.
10/06/1998
Lausunto rahoitusinstrumenttien rekisteröinnistä (CON/1998/26), Ruotsi, 10.6.1998.
10/06/1998
Lausunto Sveriges riksbankin perussäännön muuttamisesta  (CON/1998/25), Ruotsi, 10.6.1998.
04/06/1998
Lausunto EKP:n johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimittämisestä (CON/1998/27), EYVL C 169, 4.6.1998, s. 14.Lisätietoja
04/06/1998
Lausunto euron käyttöönotosta (CON/1998/23), Italia, 4.6.1998.
21/05/1998
Lausunto selvityksen lopullisuutta ja arvopaperivakuuksia koskevasta direktiivistä (CON/1996/9), EYVL C 156, 21.5.1998, s. 17.Lisätietoja
15/05/1998
Lausunto National Bank van Belgiën/Banque Nationale de Belgiquen perussäännöstä (CON/1998/22), Belgia, 15.5.1998.
08/05/1998
Lausunto Bank of Englandiin liittyvästä toissijaisesta lainsäädännöstä (CON/1998/24), Yhdistynyt kuningaskunta, 8.5.1998.
08/05/1998
Lausunto euron käyttöönotosta (CON/1998/18), Irlanti, 8.5.1998.
30/04/1998
Lausunto sijoittajien korvausjärjestelmistä (CON/1998/21), Irlanti, 30.4.1998.
17/04/1998
Lausunto euron käyttöönotosta (CON/1998/8), Belgia, 17.4.1998.
17/04/1998
Lausunto euron käyttöönotosta (CON/1998/19), Alankomaat, 17.4.1998.
06/04/1998
Lausunto euron käyttöönotosta (CON/1998/11), Portugali, 6.4.1998.
17/03/1998
Lausunto talletuksia ja rahoitusinstrumentteja koskevista turvatoimista (CON/1998/4), Belgia, 17.3.1998.
13/03/1998
Lausunto Banque de Francen perussäännöstä (CON/1998/12), Ranska, 13.3.1998.
06/03/1998
Lausunto Banca d’Italian perussäännöstä (CON/1998/13), Italia, 6.3.1998.
26/02/1998
Lausunto kodifioidusta finanssilaista (CON/1998/3), Italia, 26.2.1998.
23/02/1998
Lausunto Banco de Españan perussäännöstä (CON/1998/5), Espanja, 23.2.1998.
19/02/1998
Lausunto rahan liikkeeseen saattamisesta merentakaisilla alueilla Mayotte ja Saint Pierre ja Miquelon sekä maksu- ja selvitysjärjestelmien suojaamisesta (CON/1998/9), Ranska, 19.2.1998.
19/02/1998
Lausunto Banca d’Italian perussäännöstä (CON/1998/7), Italia, 19.2.1998.
17/02/1998
Lausunto Banca d’Italian perussäännöstä ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä (CON/1997/32), Italia, 17.2.1998.
13/02/1998
Lausunto euron käyttöönotosta (CON/1998/2), Itävalta, 13.2.1998.
13/02/1998
Lausunto euron käyttöönotosta (CON/1998/1), Itävalta, 13.2.1998.
12/02/1998
Lausunto Suomen Pankista annetusta laista (CON/1998/6), Suomi, 12.2.1998.
06/02/1998
Lausunto rahamarkkinasopimuksen määrittelemisestä (CON/1997/28), Yhdistynyt kuningaskunta, 6.2.1998.
21/01/1998
Lausunto Bank of Englandin perussäännöstä (CON/1997/27), Yhdistynyt kuningaskunta, 21.1.1998.