1998

31/12/1998
Arvamus euro ja eurole üleminevate liikmesriikide valuutade vahetuskursside kohta (CON/1998/61), EÜT C 412, 31.12.1998, lk 1.
30/12/1998
Arvamus Banque de France [Prantsusmaa keskpanga] põhikirja muutmise kohta (CON/1998/62), Prantsusmaa, 30.12.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/1998
Arvamus baasintresside ja viiteintresside kohta (CON/1998/59), Austria, 16.12.1998.
16/12/1998
Arvamus pangandusseaduse kohta (CON/1998/58), Austria, 16.12.1998.
18/11/1998
Arvamus Finantsturgude Nõukogu kohta (CON/1998/52), Prantsusmaa, 18.11.1998.
13/11/1998
Kehtivus lõppenud: Leping EKP ja mitte-euroala liikmesriikide keskpankade vahel, millega sätestatakse vahetuskursimehhanismi toimimise kord majandus- ja rahaliidu (EMU) kolmandas etapis, 1.9.1998 EÜT C 345, 13.11.1998, lk 6.
05/11/1998
Arvamus välismaksete kirjendamise ja maksebilansi koostamise kohta (CON/1998/45), Luksemburg, 5.11.1998.
02/11/1998
Arvamus väärtpaberitehingute kliiringu ja arveldamise kohta (CON/1998/49), Soome, 2.11.1998.
30/10/1998
Arvamus Krediidiasutuste saneerimise ja lõpetamise kohta (CON/1996/2), EÜT C 332, 30.10.1998, lk 13.
20/10/1998
Arvamus äriühingute kapitali eurodesse ümberarvestamise ja ümardamise kohta. (CON/1998/48), Luksemburg, 20.10.1998.
16/10/1998
Arvamus hoiuste ja rahaliste tagatiste kohta (CON/1998/46), Prantsusmaa, 16.10.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/1998
Arvamus lepingutes viidatud Amsterdami pankadevahelise laenuintressi (AIBOR) ning muude viiteintresside asendamise ning 1995. aasta väärtpaberitega kauplemise järelevalve seaduse muutmise kohta (CON/1998/42), Madalmaad, 16.10.1998.
01/10/1998
Arvamus rahapoliitika instrumentide, menetluste ja kohustuslike reservide kohta (CON/1998/47), Portugal, 1.10.1998.
23/09/1998
Arvamus Banque de France [Prantsusmaa keskpanga] rahapoliitika nõukogu kohustuslike reservide otsuse kohta (CON/1998/43), Prantsusmaa, 23.9.1998.
23/09/1998
Arvamus Banque centrale du Luxembourg [Luksemburgi keskpanga] põhikirja muutmise kohta ja komisjoni loomise kohta, mille ülesandeks on finantssektori järelevalve (CON/1998/39), Luksemburg, 23.9.1998.
08/09/1998
Arvamus kohustuslike reservide kohta (CON/1998/41), Hispaania, 8.9.1998.
04/09/1998
Arvamus vabalt kaubeldavate laenuinstrumentide kohta (CON/1998/40), Prantsusmaa, 4.9.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/08/1998
Arvamus De Nederlandsche Bank [Hollandi keskpanga] põhikirja muutmise kohta (CON/1998/38), Madalmaad, 20.8.1998.
07/08/1998
Arvamus euro kasutuselevõtmise kohta (CON/1998/36), Portugal, 7.8.1998.
31/07/1998
Arvamus Ufficio Italiano dei Cambi (Itaalia Valuutabüroo) kohta (CON/1998/35), Itaalia, 31.7.1998.
21/07/1998
Arvamus euro kasutuselevõtmise kohta (CON/1998/31), Hispaania, 21.7.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/1998
Arvamus Banque de France [Prantuse keskpanga] rahapoliitika nõukogu otsuse kohta, mis puudutab statistiliste andmete kogumist avatud investeerimisfonidelt (CON/1998/30), Prantsusmaa, 17.7.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/1998
Arvamus Belgia ja Luksemburgi majandusliidu välismaksete ja Belgia Kuningriigi jooksevkonto kohta (CON/1998/28), Belgia, 17.7.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/1998
Arvamus ülemineku määruse kohta seoses Frankfurdi pankadevahelise laenuintressiga (FIBOR) (CON/1998/32), Saksamaa, 22.6.1998.
22/06/1998
Arvamus marginaalitagatiste kohta seoses väärtpaberite kliiringu ja arveldamisega (CON/1998/20), Taani, 22.6.1998.
18/06/1998
Arvamus, mis käsitleb Euroopa ühenduste ametnike ja muude teenistujate liike, kelle suhtes kohaldatakse ühenduste eesõiguste ja puutumatuse protokolli artikli 12 sätteid, artikli 13 teist lõiget ja artiklit 14 (CON/1998/17), EÜT C 190, 18.6.1998, lk 9.
18/06/1998
Arvamus Euroopa ühendustele makstava maksu kohaldamise tingimuste ja korra kohta (CON/1998/16), EÜT C 190, 18.6.1998, lk 8.
18/06/1998
Arvamus, mis käsitleb statistilisi andmeid EKP kapitali märkimise aluse kindlaks määramiseks (CON/1998/15), EÜT C 190, 18.6.1998, lk 7.
18/06/1998
Arvamus, mis käsitleb riikide ametiasutuste EKPga konsulteerimist seoses eelnõudega seadusesätete kohta (CON/1998/14), EÜT C 190, 18.6.1998, lk 6.
10/06/1998
Arvamus Banque de France [Prantsusmaa keskpanga] tegevuse kohta rahaturgudel (CON/1998/29), Prantsusmaa, 10.6.1998.
10/06/1998
Arvamus finantsinstrumentide registreerimise kohta (CON/1998/26), Rootsi, 10.6.1998.
10/06/1998
Arvamus Sveriges Riksbank [Rootsi keskpanga] põhikirja muudatuste kohta (CON/1998/25), Rootsi, 10.6.1998.
04/06/1998
Arvamus EKP presidendi, asepresidendi ja juhatuse liikmete ametisse nimetamise kohta  (CON/1998/27), EÜT C 169, 4.6.1998, lk 14.
04/06/1998
Arvamus euro kasutuselevõtmise kohta (CON/1998/23), Itaalia, 4.6.1998.
21/05/1998
Arvamus seoses arvelduse lõplikkuse ja väärtpaberi tagatise direktiiviga (CON/1996/9), EÜT C 156, 21.5.1998, lk 17.
15/05/1998
Arvamus National Bank van België/Banque National de Belgique [Belgia keskpanga] põhikirja kohta (CON/1998/22), Belgia, 15.5.1998.
08/05/1998
Arvamus the Bank of England [Inglismaa keskpanga] põhikirja kohta (CON/1998/24), Ühendkuningriik, 8.5.1998.
08/05/1998
Arvamus euro kasutuselevõtu kohta (CON/1998/18), Iirimaa, 8.5.1998.
30/04/1998
Arvamus, mis käsitleb hüvitiste skeeme investoritele (CON/1998/21), Iirimaa, 30.4.1998.
17/04/1998
Arvamus euro kasutuselevõtu kohta (CON/1998/8), Belgia, 17.4.1998.
17/04/1998
Arvamus euro kasutuselevõtu kohta (CON/1998/19), Madalmaad, 17.4.1998.
06/04/1998
Arvamus euro kasutuselevõtu kohta (CON/1998/11), Portugal, 6.4.1998.
17/03/1998
Arvamus seoses kaitsemeetmetega hoiuste ja finantsinstrumentide jaoks (CON/1998/4), Belgia, 17.3.1998.
13/03/1998
Arvamus Banque de France [Prantsusmaa keskpanga] põhikirja kohta (CON/1998/12), Prantsusmaa, 13.3.1998.
06/03/1998
Arvamus Banca d’Italia [Itaalia keskpanga] põhikirja kohta (CON/1998/13), Itaalia, 6.3.1998.
26/02/1998
Arvamus finantsõiguse kodifitseerimise kohta (CON/1998/3), Itaalia, 26.2.1998.
23/02/1998
Arvamus Banco de Espańa [Hispaania keskpanga] põhikirja kohta (CON/1998/5), Hispaania, 23.2.1998.
19/02/1998
Arvamus, mis käsitleb raha emiteerimist ja käibelelaskmist ülemere territooriumidel Mayotte, Saint-Pierre ja Miquelon ning maksesüsteemide ja väärtpaberite arveldussüsteemide kaitset (CON/1998/9), Prantsusmaa, 19.2.1998.
19/02/1998
Arvamus Banca d’Italia [Itaalia keskpanga] põhikirja kohta (CON/1998/7), Itaalia, 19.2.1998.
17/02/1998
Arvamus Banca d’Italia [Itaalia keskpanga] põhikirja ja seonduvate õigusaktide kohta (CON/1997/32), Itaalia, 17.2.1998.
13/02/1998
Arvamus euro kasutuselevõtu kohta (CON/1998/2), Austria, 13.2.1998.
13/02/1998
Arvamus euro kasutuselevõtu kohta (CON/1998/1), Austria, 13.2.1998.
12/02/1998
Arvamus Suomen Pankki [Soome keskpanga] põhikirja kohta (CON/1998/6), Soome, 12.2.1998.
06/02/1998
Arvamus rahaturulepingu määratlemise kohta (CON/1997/28), Ühendkuningriik, 6.2.1998.
21/01/1998
Arvamus the Bank of England [Inglismaa keskpanga] põhikirja kohta (CON/1997/27), Ühendkuningriik, 21.1.1998.