1998

31/12/1998
Henstilling fra ECB af 12. november 1998 om de nationale centralbankers eksterne revisorer (ECB/1998/5), EFT C 411 af 31.12.1998, s. 11.
31/12/1998
Henstilling fra ECB om Rådets forordning (EF) om grænser og vilkår for kapitaludvidelser i ECB (ECB/1998/11), EFT C 411 af 31.12.1998, s. 10.
31/12/1998
Udtalelse om omregningskurser mellem euroen og valutaerne i de medlemslande, der indfører euroen (CON/1998/61), EFT C 412 af 31.12.1998, s. 1.
30/12/1998
Ikke længere gældende: ECB's forordning (EF) Nr. 2819/98 af 1. december 1998 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/1998/16), EFT L 356 af 30.12.1998, s. 7.
30/12/1998
Ikke længere gældende: ECB's forordning (EF) nr. 2818/98 af 1. december 1998 om anvendelse af mindstereserver (ECB/1998/15), EFT L 356 af 30.12.1998, s. 1.
30/12/1998
Udtalelse om ændring af statutten for den franske nationalbank, Banque de France (CON/1998/62), Frankrig, 30.12.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/1998
Udtalelse om basisrentesatser og referencerenter (CON/1998/59), Østrig, 16.12.1998.
16/12/1998
Udtalelse om bankloven (CON/1998/58), Østrig, 16.12.1998.
15/12/1998
Ikke længere gældende: Forretningsorden EFT L 338 af 15.12.1998, s. 28.
18/11/1998
Udtalelse om Rådet for Finansielle Markeder (CON/1998/52), Frankrig, 18.11.1998.
13/11/1998
Ikke længere gældende: Aftale af 1. september 1998 mellem ECB og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union EFT C 345 af 13.11.1998, s. 6.
05/11/1998
Udtalelse om registrering af udenlandske betalinger og opstilling af betalingsbalance (CON/1998/45), Luxembourg, 5.11.1998.
02/11/1998
Udtalelse om clearing og afvikling af værdipapirtransaktioner (CON/1998/49), Finland, 2.11.1998.
30/10/1998
Udtalelse om sanering og likvidation af kreditinstitutter (CON/1996/2), EFT C 332 af 30.10.1998, s. 13.
20/10/1998
Udtalelse om redenominering af erhvervsdrivende virksomheders kapital til euro og afrunding  (CON/1998/48), Luxembourg, 20.10.1998.
16/10/1998
Udtalelse om opsparing og finansiel sikkerhed (CON/1998/46), Frankrig, 16.10.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/1998
Udtalelse om erstatning for kontraktsmæssige referencer til Amsterdam Interbank Offered Rate (AIBOR) og andre referencerenter og om ændring af lov om tilsyn med værdipapirhandel, 1995  (CON/1998/42), Nederlandene, 16.10.1998.
01/10/1998
Udtalelse om pengepolitiske instrumenter og procedurer samt reservekrav (CON/1998/47), Portugal, 1.10.1998.
23/09/1998
Udtalelse om beslutning fra Banque de Frances pengepolitiske råd om reservekrav (CON/1998/43), Frankrig, 23.9.1998.
23/09/1998
Udtalelse om statutten for den luxembourgske centralbank, Banque Centrale du Luxembourg, og oprettelse af en kommission, der skal føre tilsyn med finanssektoren (CON/1998/39), Luxembourg, 23.9.1998.
08/09/1998
Udtalelse om reservekrav (CON/1998/41), Spanien, 8.9.1998.
04/09/1998
Udtalelse om negotiable gældsinstrumenter (CON/1998/40), Frankrig, 4.9.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/08/1998
Udtalelse om ændringer af statutten for den nederlandske centralbank, De Nederlansche Bank (CON/1998/38), Nederlandene, 20.8.1998.
07/08/1998
Udtalelse om indførelse af euroen (CON/1998/36), Portugal, 7.8.1998.
06/08/1998
Henstilling fra ECB om Rådets forordning (EF) om ECB's beføjelser til at pålægge sanktioner (ECB/1998/9), EFT C 246 af 6.8.1998, s. 9.
06/08/1998
Henstilling fra ECB om Rådets forordning (EF) om ECB's anvendelse af mindstereserver (ECB/1998/8), EFT C 246 af 6.8.1998, s. 6.
06/08/1998
Indstilling fra ECB af 19. juni 1998 til Rådet for Den Europæiske Union om ECB's eksterne revisorer (ECB/1998/3), EFT C 246 af 6.8.1998, s. 5.
06/08/1998
Henstilling fra ECB om Rådets forordning (EF) om ECB's indsamling af statistisk information (ECB/1998/10), EFT C 246 af 6.8.1998, s. 12.
31/07/1998
Udtalelse om Ufficio Italiano dei Cambi (det italienske vekselkontor) (CON/1998/35), Italien, 31.7.1998.
21/07/1998
Udtalelse om indførelse af euroen (CON/1998/31), Spanien, 21.7.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/1998
Udtalelse om beslutning af Banque de Frances pengepolitiske råd om indsamling af statistiske oplysninger fra investeringsforeninger  (CON/1998/30), Frankrig, 17.7.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/1998
Udtalelse om udenlandske betalinger i Den Økonomiske Union mellem Belgien og Luxembourg og Belgiens betalingsbalance (CON/1998/28), Belgien, 17.7.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/1998
Udtalelse om overgangsforordning om Frankfurt Interbank Offered Rate (FIBOR) (CON/1998/32), Tyskland, 22.6.1998.
22/06/1998
Udtalelse om sikkerhedsstillelse i form af margin i forbindelse med clearing og afvikling af værdipapirtransaktioner (CON/1998/20), Danmark, 22.6.1998.Læs mere
18/06/1998
Udtalelse om de grupper af De Europæiske Fællesskabers tjenestemænd og øvrige ansatte, på hvilke bestemmelserne i artikel 12, artikel 13, stk. 2, og artikel 14 i protokollen vedrørende Fællesskabernes privilegier og immuniteter skal finde anvendelse (CON/1998/17), EFT C 190 af 18.6.1998, s. 9.Læs mere
18/06/1998
Udtalelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (CON/1998/16), EFT C 190 af 18.6.1998, s. 8.Læs mere
18/06/1998
Udtalelse om brug af statistiske data til fastsættelse af fordelingsnøglen for kapitalindskud i ECB (CON/1998/15), EFT C 190 af 18.6.1998, s. 7.Læs mere
18/06/1998
Udtalelse om de nationale myndigheders høring af ECB om udkast til retsforskrifter (CON/1998/14), EFT C 190 af 18.6.1998, s. 6.Læs mere
10/06/1998
Udtalelse om Banque de Frances operationer på pengemarkedet (CON/1998/29), Frankrig, 10.6.1998.
10/06/1998
Udtalelse om registrering af finansielle instrumenter (CON/1998/26), Sverige, 10.6.1998.
10/06/1998
Udtalelse om ændringer af statutten for den svenske centralbank, Sveriges Riksbank (CON/1998/25), Sverige, 10.6.1998.
04/06/1998
Udtalelse om udnævnelse af formanden, næstformanden og de øvrige direktionsmedlemmer for ECB. (CON/1998/27), EFT C 169 af 4.6.1998, s. 14.Læs mere
04/06/1998
Udtalelse om indførelse af euroen (CON/1998/23), Italien, 4.6.1998.
21/05/1998
Udtalelse om direktivet om endelig afregning og sikkerhedsstillelse (CON/1996/9), EFT C 156 af 21.5.1998, s. 17.Læs mere
15/05/1998
Udtalelse om statutten for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1998/22), Belgien, 15.5.1998.
08/05/1998
Udtalelse om statutten for Bank of England (CON/1998/24), Det Forenede Kongerige, 8.5.1998.
08/05/1998
Udtalelse om indførelsen af euroen (CON/1998/18), Irland, 8.5.1998.
30/04/1998
Udtalelse om investorgarantiordninger (CON/1998/21), Irland, 30.4.1998.
17/04/1998
Udtalelse om indførelsen af euroen (CON/1998/8), Belgien, 17.4.1998.
17/04/1998
Udtalelse om indførelsen af euroen (CON/1998/19), Nederlandene, 17.4.1998.
06/04/1998
Udtalelse om indførelsen af euroen (CON/1998/11), Portugal, 6.4.1998.
17/03/1998
Udtalelse om beskyttelsesforanstaltninger for indlån og finansielle instrumenter (CON/1998/4), Belgien, 17.3.1998.
13/03/1998
Udtalelse om statutten for Banque de France (CON/1998/12), Frankrig, 13.3.1998.
06/03/1998
Udtalelse om statutten for Banca d’Italia (CON/1998/13), Italien, 6.3.1998.
26/02/1998
Udtalelse om kodificeret finanslov (CON/1998/3), Italien, 26.2.1998.
23/02/1998
Udtalelse om statutten for Banco de España (CON/1998/5), Spanien, 23.2.1998.
19/02/1998
Udtalelse om udstedelse af og at sedler og mønter sættes i omløb i de oversøiske territorier Mayotte og St. Pierre og Miquelon, og beskyttelse af betalings- og værdipapirafviklingssystemer (CON/1998/9), Frankrig, 19.2.1998.
19/02/1998
Udtalelse om statutten for Banca d’Italia (CON/1998/7), Italien, 19.2.1998.
17/02/1998
Udtalelse om statutten for Banca d’Italia og dermed forbunden lovgivning (CON/1997/32), Italien, 17.2.1998.
13/02/1998
Udtalelse om indførelsen af euroen (CON/1998/2), Østrig, 13.2.1998.
13/02/1998
Udtalelse om indførelsen af euroen (CON/1998/1), Østrig, 13.2.1998.
12/02/1998
Udtalelse om statutten for Suomen Pankki (CON/1998/6), Finland, 12.2.1998.
06/02/1998
Udtalelse om definitionen af pengemarkedskontrakt (CON/1997/28), Det Forenede Kongerige, 6.2.1998.
21/01/1998
Udtalelse om statutten for Bank of England (CON/1997/27), Det Forenede Kongerige, 21.1.1998.