1998

31/12/1998
Stanovisko k přepočítacím koeficientům mezi eurem a měnami členských států přijímajících euro (CON/1998/61), Úř. věst. C 412, 31. 12. 1998, s. 1.
30/12/1998
Stanovisko ke změnám statutu Banque de France  (CON/1998/62), Francie, 30. 12. 1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/1998
Stanovisko k základním sazbám a referenčním úrokovým sazbám  (CON/1998/59), Rakousko, 16. 12. 1998.
16/12/1998
Stanovisko k zákonu o bankovnictví  (CON/1998/58), Rakousko, 16. 12. 1998.
18/11/1998
Stanovisko k Radě pro finanční trhy  (CON/1998/52), Francie, 18. 11. 1998.
13/11/1998
Již neplatí: Dohoda ze dne 1. září 1998 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států vně eurozóny o pracovních postupech pro mechanismus směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie Úř. věst. C 345, 13. 11. 1998, s. 6.
05/11/1998
Stanovisko k zaznamenávání zahraničních plateb a sestavování platební bilance  (CON/1998/45), Lucembursko, 5. 11. 1998.
02/11/1998
Stanovisko k zúčtování a vypořádání transakcí s cennými papíry (CON/1998/49), Finsko, 2. 11. 1998.
30/10/1998
Stanovisko k reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí (CON/1996/2), Úř. věst. C 332, 30. 10. 1998, s. 13.
20/10/1998
Stanovisko k redenominaci základního kapitálu obchodních společností na euro a zaokrouhlování (CON/1998/48), Lucembursko, 20. 10. 1998.
16/10/1998
Stanovisko k ochraně úspor a bezpečnosti finančního sektoru  (CON/1998/46), Francie, 16. 10. 1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/1998
Stanovisko k nahrazení odkazů na amsterodamskou mezibankovní nabídkovou sazbu (AIBOR) a na jiné referenční úrokové sazby ve smluvních ujednáních a ke změně zákona o dohledu nad obchodováním s cennými papíry z roku 1995  (CON/1998/42), Nizozemsko, 16. 10. 1998.
01/10/1998
Stanovisko k nástrojům a postupům měnové politiky a k minimálním rezervám  (CON/1998/47), Portugalsko, 1. 10. 1998.
23/09/1998
Stanovisko k rozhodnutí Rady pro měnovou politiku Banque de France o minimálních rezervách  (CON/1998/43), Francie, 23. 9. 1998.
23/09/1998
Stanovisko ke statutu Banque centrale du Luxembourg a k vytvoření komise pověřené dohledem nad finančním sektorem (CON/1998/39), Lucembursko, 23. 9. 1998.
08/09/1998
Stanovisko k minimálním rezervám (CON/1998/41), Španělsko, 8. 9. 1998.
04/09/1998
Stanovisko k obchodovatelným dluhovým nástrojům  (CON/1998/40), Francie, 4. 9. 1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/08/1998
Stanovisko ke změnám statutu De Nederlandsche Bank  (CON/1998/38), Nizozemsko, 20. 8. 1998.
07/08/1998
Stanovisko k zavedení eura (CON/1998/36), Portugalsko, 7. 8. 1998.
31/07/1998
Stanovisko k Ufficio Italiano dei Cambi (Italský devizový úřad) (CON/1998/35), Itálie, 31. 7. 1998.
21/07/1998
Stanovisko k zavedení eura (CON/1998/31), Španělsko, 21. 7. 1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/1998
Stanovisko k rozhodnutí Rady pro měnovou politiku Banque de France o shromažďování statistických informací od SKIPCP  (CON/1998/30), Francie, 17. 7. 1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/1998
Stanovisko k zahraničním platbám Belgicko-lucemburské hospodářské unie a běžnému účtu Belgického království  (CON/1998/28), Belgie, 17. 7. 1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/1998
Stanovisko k nařízení o nahrazení frankfurtské mezibankovní nabídkové sazby (FIBOR)  (CON/1998/32), Německo, 22. 6. 1998.
22/06/1998
Stanovisko k dozajištění v souvislosti se zúčtováním a vypořádáním obchodů s cennými papíry  (CON/1998/20), Dánsko, 22. 6. 1998.
18/06/1998
Stanovisko ke kategoriím úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství, na které se vztahují ustanovení článku 12, článku 13 odst. 2 a článku 14 protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství (CON/1998/17), Úř. věst. C 190, 18. 6. 1998, s. 9.
18/06/1998
Stanovisko k podmínkám a postupu uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství (CON/1998/16), Úř. věst. C 190, 18. 6. 1998, s. 8.
18/06/1998
Stanovisko ke statistickým údajům pro stanovení klíče pro upisování základního kapitálu ECB (CON/1998/15), Úř. věst. C 190, 18. 6. 1998, s. 7.
18/06/1998
Stanovisko ke konzultaci vnitrostátních orgánů s ECB o návrzích právních předpisů (CON/1998/14), Úř. věst. C 190, 18. 6. 1998, s. 6.
10/06/1998
Stanovisko k operacím Banque de France na peněžním trhu  (CON/1998/29), Francie, 10. 6. 1998.
10/06/1998
Stanovisko k registraci finančních nástrojů  (CON/1998/26), Švédsko, 10. 6. 1998.
10/06/1998
Stanovisko ke změnám statutu Sveriges Riksbank  (CON/1998/25), Švédsko, 10. 6. 1998.
04/06/1998
Stanovisko ke jmenování prezidenta, viceprezidenta a ostatních členů Výkonné rady ECB (CON/1998/27), Úř. věst. C 169, 4. 6. 1998, s. 14.
04/06/1998
Stanovisko k zavedení eura (CON/1998/23), Itálie, 4. 6. 1998.
21/05/1998
Stanovisko ke směrnici o neodvolatelnosti zúčtování a zajištění (CON/1996/9), Úř. věst. C 156, 21. 5. 1998, s. 17.
15/05/1998
Stanovisko ke statutu Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1998/22), Belgie, 15. 5. 1998.
08/05/1998
Stanovisko ke statutu Bank of England (CON/1998/24), Spojené království, 8. 5. 1998.
08/05/1998
Stanovisko k zavedení eura (CON/1998/18), Irsko, 8. 5. 1998.
30/04/1998
Stanovisko k systémům pro odškodnění investorů (CON/1998/21), Irsko, 30. 4. 1998.
17/04/1998
Stanovisko k zavedení eura (CON/1998/8), Belgie, 17. 4. 1998.
17/04/1998
Stanovisko k zavedení eura (CON/1998/19), Nizozemsko, 17. 4. 1998.
06/04/1998
Stanovisko k zavedení eura (CON/1998/11), Portugalsko, 6. 4. 1998.
17/03/1998
Stanovisko k ochranným opatřením pro vklady a finanční nástroje (CON/1998/4), Belgie, 17. 3. 1998.
13/03/1998
Stanovisko ke statutu Banque de France (CON/1998/12), Francie, 13. 3. 1998.
06/03/1998
Stanovisko ke statutu Banca d’Italia (CON/1998/13), Itálie, 6. 3. 1998.
26/02/1998
Stanovisko ke kodifikované právní úpravě finančního sektoru (CON/1998/3), Itálie, 26. 2. 1998.
23/02/1998
Stanovisko ke statutu Banco de España (CON/1998/5), Španělsko, 23. 2. 1998.
19/02/1998
Stanovisko k emisi a uvedení peněz do oběhu v zámořských územích Mayotte a Saint Pierre a Miquelon a k ochraně systému zúčtování plateb a systému vypořádání obchodů s cennými papíry (CON/1998/9), Francie, 19. 2. 1998.
19/02/1998
Stanovisko ke statutu Banca d’Italia (CON/1998/7), Itálie, 19. 2. 1998.
17/02/1998
Stanovisko ke statutu Banca d’Italia a k souvisejícím právním předpisům (CON/1997/32), Itálie, 17. 2. 1998.
13/02/1998
Stanovisko k zavedení eura (CON/1998/2), Rakousko, 13. 2. 1998.
13/02/1998
Stanovisko k zavedení eura (CON/1998/1), Rakousko, 13. 2. 1998.
12/02/1998
Stanovisko ke statutu Suomen Pankki (CON/1998/6), Finsko, 12. 2. 1998.
06/02/1998
Stanovisko k definici smlouvy peněžního trhu (CON/1997/28), Spojené království, 6. 2. 1998.
21/01/1998
Stanovisko ke statutu Bank of England (CON/1997/27), Spojené království, 21. 1. 1998.