1998

30/12/1998
Становище относно измененията в устройствения закон на Banque de France (CON/1998/62), Франция, 30.12.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/1998
Становище относно основни лихвени проценти и референтни лихвени проценти (CON/1998/59), Австрия, 16.12.1998.
16/12/1998
Становище относно Закон за банките (CON/1998/58), Австрия, 16.12.1998.
18/11/1998
Становище относно Съвета по финансовите пазари (CON/1998/52), Франция, 18.11.1998.
05/11/1998
Становище относно записването на чуждестранни плащания и създаването на платежен баланс (CON/1998/45), Люксембург, 5.11.1998.
02/11/1998
Становище относно клиринга и сетълмента на сделки с ценни книжа  (CON/1998/49), Финландия, 2.11.1998.
20/10/1998
Становище относно реденоминацията на капитала на търговските дружества в евро и закръгляването (CON/1998/48), Люксембург, 20.10.1998.
16/10/1998
Становище относно спестяванията и финансовата сигурност (CON/1998/46), Франция, 16.10.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/1998
Становище относно замяната на договорните препратки към средния лихвен процент на междубанковия пазар в Амстердам (AIBOR) и към други референтни лихвени проценти и относно изменение на Закона за надзор над сделките с ценни книжа от 1995 г. (CON/1998/42), Нидерландия, 16.10.1998.
01/10/1998
Становище относно инструментите и процедурите на паричната политика и относно минималните резерви (CON/1998/47), Португалия, 1.10.1998.
23/09/1998
Становище относно решението за минималните резерви на Съвета по паричната политика на Banque de France (CON/1998/43), Франция, 23.9.1998.
23/09/1998
Становище относно устройствения закон на Banque centrale du Luxembourg и създаването на комисия за надзор върху финансовия сектор (CON/1998/39), Люксембург, 23.9.1998.
08/09/1998
Становище относно минималните резерви (CON/1998/41), Испания, 8.9.1998.
04/09/1998
Становище относно прехвърлими дългови инструменти (CON/1998/40), Франция, 4.9.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/08/1998
Становище относно устройствения закон на De Nederlandsche Bank (CON/1998/38), Нидерландия, 20.8.1998.
07/08/1998
Становище относно въвеждането на еврото (CON/1998/36), Португалия, 7.8.1998.
31/07/1998
Становище относно Ufficio Italiano dei Cambi (Италианската валутна служба) (CON/1998/35), Италия, 31.7.1998.
21/07/1998
Становище относно въвеждането на еврото (CON/1998/31), Испания, 21.7.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/1998
Становище относно решение на Съвета за парична политика на Banque de France по отношение на събирането на статистическа информация от ПКИПЦК (CON/1998/30), Франция, 17.7.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/1998
Становище относно чуждестранни плащания на Икономическия съюз на Белгия и Люксембург и текущата сметка на Кралство Белгия (CON/1998/28), Белгия, 17.7.1998.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/1998
Становище относно Регламент за замяната на средния лихвен процент на междубанковия пазар във Франкфурт (FIBOR) (CON/1998/32), Германия, 22.6.1998.
22/06/1998
Становище относно обезпеченията във връзка с клиринга и сетълмента на сделки с ценни книжа (CON/1998/20), Дания, 22.6.1998.
10/06/1998
Становище относно операциите на паричния пазар на Banque de France  (CON/1998/29), Франция, 10.6.1998.
10/06/1998
Становище относно регистрацията на финансови инструменти (CON/1998/26), Швеция, 10.6.1998.
10/06/1998
Становище относно измененията в устройствения закон на Sveriges Riksbank (CON/1998/25), Швеция, 10.6.1998.
04/06/1998
Становище относно въвеждането на еврото (CON/1998/23), Италия, 4.6.1998.