1998

30/12/1998
Становище относно измененията в устройствения закон на Banque de France (CON/1998/62), 30.12.1998
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/1998
Становище относно основни лихвени проценти и референтни лихвени проценти (CON/1998/59), 16.12.1998
16/12/1998
Становище относно Закон за банките (CON/1998/58), 16.12.1998
18/11/1998
Становище относно Съвета по финансовите пазари (CON/1998/52), 18.11.1998
05/11/1998
Становище относно записването на чуждестранни плащания и създаването на платежен баланс (CON/1998/45), 5.11.1998
02/11/1998
Становище относно клиринга и сетълмента на сделки с ценни книжа  (CON/1998/49), 2.11.1998
20/10/1998
Становище относно реденоминацията на капитала на търговските дружества в евро и закръгляването (CON/1998/48), 20.10.1998
16/10/1998
Становище относно спестяванията и финансовата сигурност (CON/1998/46), 16.10.1998
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/1998
Становище относно замяната на договорните препратки към средния лихвен процент на междубанковия пазар в Амстердам (AIBOR) и към други референтни лихвени проценти и относно изменение на Закона за надзор над сделките с ценни книжа от 1995 г. (CON/1998/42), 16.10.1998
01/10/1998
Становище относно инструментите и процедурите на паричната политика и относно минималните резерви (CON/1998/47), 1.10.1998
23/09/1998
Становище относно решението за минималните резерви на Съвета по паричната политика на Banque de France (CON/1998/43), 23.9.1998
23/09/1998
Становище относно устройствения закон на Banque centrale du Luxembourg и създаването на комисия за надзор върху финансовия сектор (CON/1998/39), 23.9.1998
08/09/1998
Становище относно минималните резерви (CON/1998/41), 8.9.1998
04/09/1998
Становище относно прехвърлими дългови инструменти (CON/1998/40), 4.9.1998
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/08/1998
Становище относно устройствения закон на De Nederlandsche Bank (CON/1998/38), 20.8.1998
07/08/1998
Становище относно въвеждането на еврото (CON/1998/36), 7.8.1998
31/07/1998
Становище относно Ufficio Italiano dei Cambi (Италианската валутна служба) (CON/1998/35), 31.7.1998
21/07/1998
Становище относно въвеждането на еврото (CON/1998/31), 21.7.1998
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/1998
Становище относно решение на Съвета за парична политика на Banque de France по отношение на събирането на статистическа информация от ПКИПЦК (CON/1998/30), 17.7.1998
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/07/1998
Становище относно чуждестранни плащания на Икономическия съюз на Белгия и Люксембург и текущата сметка на Кралство Белгия (CON/1998/28), 17.7.1998
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/1998
Становище относно Регламент за замяната на средния лихвен процент на междубанковия пазар във Франкфурт (FIBOR) (CON/1998/32), 22.6.1998
22/06/1998
Становище относно обезпеченията във връзка с клиринга и сетълмента на сделки с ценни книжа (CON/1998/20), 22.6.1998
10/06/1998
Становище относно операциите на паричния пазар на Banque de France  (CON/1998/29), 10.6.1998
10/06/1998
Становище относно регистрацията на финансови инструменти (CON/1998/26), 10.6.1998
10/06/1998
Становище относно измененията в устройствения закон на Sveriges Riksbank (CON/1998/25), 10.6.1998
04/06/1998
Становище относно въвеждането на еврото (CON/1998/23), 4.6.1998