Menu

CON/1998/27

  1. Yttrande om utnämningen av ordförande, vice-ordförande och övriga ledamöter i ECB:s direktion (CON/1998/27), EGT C 169, 4.6.1998, s. 14.

      Ytterligare information

       
      Rådets rekommendation av den 3 maj 1998 om val av ordföranden, vice ordföranden och de övriga ledamöterna i ECB:s direktion