Menu

CON/1998/27

  1. Stanovisko k vymenovaniu prezidenta, viceprezidenta a ďalších členov Výkonnej rady ECB (CON/1998/27), Ú. v. ES C 169, 4. 6. 1998, s. 14,