Menu

CON/1998/27

  1. Lausunto EKP:n johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimittämisestä (CON/1998/27), EYVL C 169, 4.6.1998, s. 14.

      Lisätietoja

       
      Neuvoston suositus, annettu 3 päivänä toukokuuta 1998, Euroopan keskuspankin puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä johtokunnan muiden jäsenten nimittämisestä