Menu

CON/1998/27

  1. Udtalelse om udnævnelse af formanden, næstformanden og de øvrige direktionsmedlemmer for ECB. (CON/1998/27), EFT C 169 af 4.6.1998, s. 14.

      Læs mere

       
      Rådets henstilling af 3. maj 1998 om udnævnelse af formanden og næstformanden for Den Europæiske Centralbank samt de øvrige medlemmer af dennes direktion