Menu

CON/1996/9

  1. Yttrande om finality- och säkerhetsdirektivet (CON/1996/9), EGT C 156, 21.5.1998, s. 17.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om avvecklingens slutgiltighet och säkerheter (KOM(96) 193) [motiveringen finns endast tillgänglig på engelska och franska]