Menu

CON/1996/9

  1. Udtalelse om direktivet om endelig afregning og sikkerhedsstillelse (CON/1996/9), EFT C 156 af 21.5.1998, s. 17.

      Læs mere

       
      Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om endelig afregning og sikkerhedsstillelse (KOM(96) 193) [Begrundelsen foreligger kun på engelsk]