Menu

CON/1998/17

  1. Yttrande om de grupper av tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna som skall omfattas av bestämmelserna i artikel 12, artikel 13 andra stycket samt artikel 14 i protokollet om privilegier och immunitet för Europeiska gemenskaperna  (CON/1998/17), EGT C 190, 18.6.1998, s. 9.

      Ytterligare information

       
      Förslag till rådets förordning (Euratom, EKSG, EG) om ändring av förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 549/69 om fastställande av de grupper av tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna som skall omfattas av bestämmelserna i artikel 12, artikel 13 andra stycket samt artikel 14 i protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna (KOM(97) 725 - CNS 98/59)