Menu

CON/1998/17

  1. Udtalelse om de grupper af De Europæiske Fællesskabers tjenestemænd og øvrige ansatte, på hvilke bestemmelserne i artikel 12, artikel 13, stk. 2, og artikel 14 i protokollen vedrørende Fællesskabernes privilegier og immuniteter skal finde anvendelse (CON/1998/17), EFT C 190 af 18.6.1998, s. 9.

      Læs mere

       
      Forslag til Rådets forordning (Euratom, EKSF, EF)om ændring af forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 549169 om fastsættelse af de grupper af De Europæiske Fællesskabers tjenestemænd og ovrige ansatte, på hvilke bestemmelserne i artikel 12, artikel 13, stk. 2, og artikel 14 i protokollen vedrørende Fællesskabernes privilegier og immuniteter skal finde anvendelse (KOM(97) 725 - CNS 98/59)