Menu

CON/1998/16

  1. Yttrande om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (CON/1998/16), EGT C 190, 18.6.1998, s. 8.

      Ytterligare information

       
      Förslag till rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) om ändring av förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (KOM(97) 725 - CNS 98/58)