Menu

CON/1998/16

  1. Stanovisko k podmienkam a postupu uplatňovania dane v prospech Európskych spoločenstiev (CON/1998/16), Ú. v. ES C 190, 18. 6. 1998, s. 8,