Menu

CON/1998/16

  1. Opinia w sprawie warunków i procedur odnoszących się do podatku pobieranego na rzecz Wspólnot Europejskich (CON/1998/16), Dz.U. C 190 z 18.6.1998, str. 8,